krpan in druščina postani član

Naslov teme: jeklo dano Dinosu

3879  20.07.2021 - 23:17h / Ostalo / Avtor: tatja / 353 / 5

Na odprtem skladišču imamo dejansko jeklo,  pa tudi v zalogah imamo  to jeklo evidentirano  (pločevino, profile , kotnike) skupaj cca  5000 kg, , ki pa je zaradi majhnih dimenzij, ali rahlih  poškodb , zvitosti, rje,.... le  malokrat uporabno, zato se že dalj časa kopiči  na deponiji,  uporabi pa se ne. Ker zaradi gradje nove hale,   prostor na deponiji nujno potrebujemo, je direktor dal nalog da se ta material razreže na še manjše kose in zmeče  v Dinosove kontejnerje , kamor sicer odlagamo jeklene odpadke, ki nastanejo v proizvodnji. Kako in   s  kakšnim dokumentom ta material razknjižimo..Dinos nam da prevzemnico  in tehtalni list,  ki nam služi za izdajo računa..

Nika - 21.07.2021 - 07:01

Prodaja materiala
310 kredit zaloge
702 debet nab.vred.prod.mat

120 debet terjatve Dinos
160 debet davek...
762 kredit prih od prod mat.

 

Tatja - 21.07.2021 - 07:31

Da, tudi jaz sem tako razmišljala, vendar artikli so v zalogah pošifrirani, npri šifra 20105, 821310  in v primeru, da naredimo dobavnico, da se razknjižijo zaloge  bo npr. pet različnih artiklov. Na   dinosovem  dokumentu  - prevzemnici  pa je razvidna samo šifra odpadka, ki ga določi Dinos  npr, jekleni deli in kg, Je to Ok? 

anči - 21.07.2021 - 11:49

Dinos bo vaše jeklo stehtal, izdal dokumente in odkupil kot staro jeklo oz. železo. Na vašem izdanem računu boste za ta promet izkazali vrednost brez DDV in uporabili 76.a člen ZDDV. DDv boste izkazali zgolj informativno in ga ne boste knjiži. Kar se tiče razknjiževanja iz materialnih evidenc se strinjam kar je napisala TIBA. Razknjižite kot interni dokument, ki ga boste priložili k vašemu izvodu računa za arhiv. Lp

TIBA - 21.07.2021 - 08:00

Izknjizite po sifrah artiklov v vasem programu,  prilozite Dinosovo prevzemnico (vaša izknjižba bo tako v bistvu popis "jeklenih delov") 

Tatja - 21.07.2021 - 09:31

Hvala.