krpan in druščina postani član

Naslov teme: Prevoz na delo - strošek za dnevno karto?

3726  07.07.2021 - 09:48h / Dohodnina / Avtor: Lilijana / 661 / 6

Berem novo uredbo, ali prav razumem... tudi dnevne karte za javni prevoz so očitno ukinili. Govora je samo še o kilometrini in o mesečni karti...

3. člen 1. odstavek:
Nova uredba:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2223/uredba-o-spremembah-uredbe-o-davcni-obravnavi-povracil-stroskov-in-drugih-dohodkov-iz-delovnega-razmerja 
Stara uredba:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-6105/uredba-o-visini-povracil-stroskov-v-zvezi-z-delom-in-drugih-dohodkov-ki-se-ne-vstevajo-v-davcno-osnovo.

Orkica - 07.07.2021 - 11:59

Govora je samo o mesečni karti. Kdor vsak mesec prinese potrdilo o nakupu mesečne karte, dobi povrnjeno celotno višino nakupa.
Se pravi, dela 14 dni, 14 na dopustu - dobi povrnjeno celotno karto.

jst99 - 07.07.2021 - 13:04

Priznava se sorazmero glede na dneve prisotnosti.... Če je na dopustu, ne dobi povrnjene celotne karte. Kaj ne znati brati pojasnila??

"Ne glede na zgoraj navedeno splošno pravilo pa se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, za tiste delojemalce, ki izpolnjujejo pogoj oddaljenosti mesta opravljanja dela vsaj en kilometer od delojemalčevega običajnega prebivališča, ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja najmanj v višini 30 evrov mesečno ali v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz), če delojemalec delodajalcu predloži dokazilo o nakupu te vozovnice. Oba zneska pa se priznavata sorazmerno glede na dneve prisotnosti na delu. To pomeni, da je minimalni znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, 30 evrov (v primeru celomesečne delovne obveznosti), čeprav bi po izračunu kilometrine po splošnem pravilu (znesek kilometrine) znašal znesek, ki ne se všteva v davčno osnovo, manj kot 30 evrov."

Liljana - 08.07.2021 - 07:10

Sprašujem o dnevni karti, ne o mesečni. Nikjer ne najdem, da bi pisalo, da se prizna dnevna karta za javni prevoz. Če berete 3. člen 1. odstavek nove in stare uredbe, v novi ne piše več, da bi se priznal strošek dnevne karte. Samo še mesečna karta ali pa kilometrina.

jst99 - 08.07.2021 - 08:38

"Liljana".. res je... dnevnih kart se ne omenja več, tako da verjetno izračuna po njih ne bo več možno delati.

Orkica - 08.07.2021 - 07:07

Iz tega pojasnila, jaz razumem drugače. Da je mesečna karta vedno plačana v celoti. Pa tudi na seminarju je rekel, da je povračilo mesečne karte vedno plačano v celoti.

"10. Glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini cene imenske mesečne vozovnice za javni potniški prometin glede potrdila o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet:V skladu z Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS št. 88/21) se javnemu uslužbencu, ki delodajalcu predloži potrdilo o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet, stroški prevoza na delo in z dela povrnejo v višini cene imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet. Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev torej določajo, da lahko javni uslužbenec predloži le potrdilo o nakupu imenske mesečnevozovnice za javni potniški promet, ne pa tudi dnevnih, polletnih ali letnih imenskih vozovnic za javni potniški promet. Glede na to, da gre za nakup imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet, je treba navedeno potrdilo predložiti vsak mesec.Po nam razpoložljivih informacijah, pridobljenih pri Ljubljanskem potniškem prometu pojasnjujemo, da sta v primeru nakupa terminske (mesečne) vozovnice, na le-tej poleg vseh ostalih podatkov (št. kartice), navedena tudi ime in priimek imetnika le-te. Na prodajnih mestih je možno prejeti račun oziroma potrdilo o nakupu, na katerem je poleg številke kartice naveden tudi imetnik kartice (ime in priimek). Navedeno velja tudi za javne uslužbence, ki so mesečno (terminsko) vozovnico za mesec junij 2021 kupili pred uveljavitvijoaneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS št. 88/21). V primeru, ko imetnik naloži znesek mesečne vozovnice na navedeno kartico na Urbanomatu, pa mu le-ta izda račun, na katerem ni imena in priimka, navedena pa je številka kartice. Ob preložitvi računa o naložitvi zneskamesečne vozovnice in hkratni predložitvi fotokopije vozovnice, na kateri je navedena številka kartice in ime ter priimek imetnika kartice, menimo, da je tudi to mogoče šteti kot potrdilo o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet. 10. Glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini cene imenske mesečne vozovnice za javni potniški prometin glede potrdila o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet:V skladu z Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS št. 88/21) se javnemu uslužbencu, ki delodajalcu predloži potrdilo o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet, stroški prevoza na delo in z dela povrnejo v višini cene imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet. Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev torej določajo, da lahko javni uslužbenec predloži le potrdilo o nakupu imenske mesečnevozovnice za javni potniški promet, ne pa tudi dnevnih, polletnih ali letnih imenskih vozovnic za javni potniški promet. Glede na to, da gre za nakup imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet, je treba navedeno potrdilo predložiti vsak mesec.Po nam razpoložljivih informacijah, pridobljenih pri Ljubljanskem potniškem prometu pojasnjujemo, da sta v primeru nakupa terminske (mesečne) vozovnice, na le-tej poleg vseh ostalih podatkov (št. kartice), navedena tudi ime in priimek imetnika le-te. Na prodajnih mestih je možno prejeti račun oziroma potrdilo o nakupu, na katerem je poleg številke kartice naveden tudi imetnik kartice (ime in priimek). Navedeno velja tudi za javne uslužbence, ki so mesečno (terminsko) vozovnico za mesec junij 2021 kupili pred uveljavitvijoaneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS št. 88/21). V primeru, ko imetnik naloži znesek mesečne vozovnice na navedeno kartico na Urbanomatu, pa mu le-ta izda račun, na katerem ni imena in priimka, navedena pa je številka kartice. Ob preložitvi računa o naložitvi zneskamesečne vozovnice in hkratni predložitvi fotokopije vozovnice, na kateri je navedena številka kartice in ime ter priimek imetnika kartice, menimo, da je tudi to mogoče šteti kot potrdilo o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet. Pogoj za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini cene imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet je predložitev potrdila o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet, ne glede na dejansko število dni prisotnosti na delu v posameznem mesecu.

jst99 - 08.07.2021 - 08:37

"Orkica"
Govorite razlago o javnem sektorju in Ur.l. 88/21, nova Uredba pa je bila sprejeta kasneje in lepo piše:

(1) Spremenjen 3. člen uredbe se začne uporabljati:
− za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za delojemalce, na katere se nanaša Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88/21), za mesec junij 2021.

In v tem spremenjenem členu piše tudi:

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 30 eurov mesečno ali v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz), če delojemalec delodajalcu predloži dokazilo o nakupu te vozovnice. Višini povračil stroškov iz prejšnjega stavka, ki se ne vštevata v davčno osnovo iz delovnega razmerja, se priznata sorazmerno glede na dneve prisotnosti na delu.