krpan in druščina postani član

Naslov teme: Invalid 3. kategorije

3463  09.06.2021 - 22:40h / Ostalo / Avtor: Ivanka / 359 / 4

Zaposlenega imamo invalida 3. kategorije za krajši delovni čas 20 ur tedensko, M-1 je 40 ur na teden.
Zanima nas, ali mu pripada polni regres, ki smo ga v podjetju določili za leto 2021 ali samo polovica?
Dopust mu pripada zakonsko minimalno 20 dni + dodatni dnevi (starejši delavec + invaid) + za delovno dobo,...
 

jana - 10.06.2021 - 06:43

cel regres

ST - 10.06.2021 - 07:58

Krajši delovni čas v posebnih primerih:
Pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega imajo tudi delavci, ki v invalidskih postopkih pridobijo ustrezno kategorijo invalidnosti in s tem povezane delovne omejitve, razlogi za takšno delo pa so lahko tudi zdravstvene narave ali pa starševstva. Po določbi 67. člena ZDR-1, ima delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. Tak delavec ima pravico do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti ter druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot delavec, ki dela polni delovni čas (npr. celoten regres), če z ZDR-1 ni drugače določeno.

x - 10.06.2021 - 13:22

ST, kaj vse šteje v zgoraj omenjeni citat? Po domače.
Bolniške, starševski dopust, invalid ... porodniška ?

Jure - 12.06.2021 - 17:48

Enako je kot samozaposleni invalid ,ki ima 3. Kategorijo in ga pripada vse kot,da ni invalid.