krpan in druščina postani član

Naslov teme: Bolniška - višina prisepvkov

2797  21.04.2021 - 09:17h / Drugi davki in takse / Avtor: Katja / 272 / 6

Delavec ima bruto plačo v višini najnižje osnove za prispevke. Vmes je bil na bolniški čez 30dni - se pravi refundacija. Osnova mu tako pada ta mesec pod osnovo za obračun najnižjih prispevkov. Ali je potem potrebno to razliko vseeno obračunati in plačati (refundirana ni...) ?

Brigitte - 21.04.2021 - 10:22

Razlika do minimalne plače je refundirana. Samo zahtevati jo morate nazaj na način, da pravilno izpolnite vlogo na eVem. 

Liza - 21.04.2021 - 10:29

razlika ni refundirana, samo prispevki od razlike so refundirani

anelija - 21.04.2021 - 10:22

Da.

Katja - 21.04.2021 - 11:41

Ne govorim o razliki do minimalne plače, ampak do najnižje osnove za prispevke. 
Se pravi tudi, če ni refunadacije (pod 30dni) in je delavec na bolniški, moramo prispevke obračunati in plačati od minimalne osnove in ne od 80% njegove plače (ki je v tem primeru manjša od najnižje osnove zaradi bolniške)?

Liza - 21.04.2021 - 17:55

da

Neja - 22.04.2021 - 17:19

ZZZS povrne delodajalcem na podlagi zahtevka tudi obračunane in plačane zakonsko določene prispevke od razlike med velikostjo minimalne plače in velikostjo nadomestila plače, če je nadomestilo plače manjše od minimalne plače. Zahtevek za refundacijo prispevkov od te razlike se praviloma vloži sočasno z zahtevkom za refundacijo bruto nadomestil plač. Delodajalec mora v zahtevku za refundacijo (v prilogi 3 oziroma 4) prikazati skupno velikost prispevkov, ki jih je na podlagi veljavne zakonodaje obračunal od razlike med minimalno plačo in bruto nadomestilom plače.
Pri obračunu se upoštevajo zakonsko določene prispevne stopnje tistih vrst prispevkov, za katere je zakonsko določeno, da se plačujejo od minimalne plače (16. člen pravilnika).