krpan in druščina postani član

Naslov teme: Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov

2689  15.04.2021 - 10:44h / DDPO / Avtor: A / 1090 / 29

Ali se je kdo že ubadal s tem novim pravilnikom oblajvlejnim včeraj.? 
glede na danes poslan pravilnik nas zanima sledeče; 
1.      ali klasična formula upad prihodkov AOP 110 – 10 oz. 20 % iz letnih poročil odpade? Če je temu tako potem gremo lahko ponovno gledat in popravljat vse že oddane bilance?
 2.      v kolikor moramo narediti izračun na podlagi povprečnega števila zaposlenih nas zanima ali nadure povečujejo število delovnih ur in s tem povprečno število zaposlenih.

lp

REMI - 15.04.2021 - 10:52

Jaz razumem, da se formula spremeni in več ne velja prejšnja. Menim pa, da je formula itak narobe, ker prihodki/vrednost OS, brez zemljišč + 1) v praksi pomeni, da bi podjetje, ki ima 200.000 € prihodkov in vrednost OS 100.000 računalo takole:
200.000 / 100.001 
Poleg tega pa razumem tako, da so iz tega Pravilnika izpadli tisti, ki  v letu 2019 niso poslovali celo leto. 
Prosim za vaša mnenja ali še kdo tako razume ?

A - 15.04.2021 - 10:55

Ampak to sploh ni korektno-. Naj gremo gledat sedaj vse že oddane bilance in podjetnikom razlagat da žal morajo vračati, ker pač imamo v Sloveniji anarhijo,...

Brigitte - 15.04.2021 - 11:02

Pa počakajte no. Ta pravilnik je za tiste, ki niso poslovali celo let 2019 oziroma 2020.
Ti dve možnosti: računanje povprečnih prihodkov glede na povprečno število zaposlenih in računanje povprečnih prihodkov glede na vrednost OS, uporabite, če so za vas bolj ugodne kot računanje povprečnih prihodkov glede na število dni poslovanja. Se pravi, da glede na št. dni poslovanja ne dosegate upada in bi morali vračati, glede na št. zaposlenih oziroma vrednost OS, pa dosegate prag upada, sta le ti dve možnosti računanja bolj ugodni in uporabite ti dve. 
Če pa dosegate upad glede na število dni poslovanja, pa itak ne rabite več nič računati. 

wwww - 15.04.2021 - 11:20

kaj pa tisti, ki smo poleg osnovne dejavnostri, dodatno odprli novo dejavnost v 2020 in zaposlili delavca. Kako pa je z nami? Hvala

Liza - 15.04.2021 - 12:48

točno za take je ta sprememba ugodna ... moja stranka je imela v letu 2019 1,36 zaposlenih, v letu 2020 pa 2,15 zaposlenih in ima upad glede na povprečje zaposlenih skoraj 50%, če pa gledam samo prihodke, pa komaj 15%

Maja - 15.04.2021 - 12:54

Kje pa je objavljen ta pravilnik? Iščem pa mi daje samo zadetke od tistega v februarju...
 

poletje - 15.04.2021 - 13:05

V  URL 58/2021.

Simbi - 15.04.2021 - 14:44

Ste pomislili na to, da morda odločbe za vračilo še niso bile izdane, ker so vedeli, da bo pravilnik spremenjen?

A - 15.04.2021 - 14:57

Ja seveda,...

Liza - 15.04.2021 - 15:17

zato sem čakala z oddajo, prejšnji teden pa sem bila kar na koncu z živci in sem oddala vse, kar sem imela pripravljeno ...
danes pa sem celo izvedela, da se govori, da bo v pkp9 določeno, da sploh ne bodo vračali nič, če so bili z odlokom zaprti ...
ne vem, kaj bodo delali tisti, ki so že vrnili ...

Maja - 15.04.2021 - 16:21

Amnpak kot vidim to ne velja za obdobje od 12.03.-31.05. a ne? Se pravi da za tiste ki so dobili TMD v tem obdobju in nimajo 10% upada prihodkov, ne glede na višje število zaposlenih v letu 2020, morajo vseeno vračat?
 

Liza - 15.04.2021 - 17:30

res je ... počakajte na pkp9, nekaj se govori, da ne bo treba vračati, če so bili zaprti, ne glede na upad prihodkov ...

Maja - 15.04.2021 - 17:38

Ja itak bom počakala do konca, bomo videli. Upanje umre zadnje..... samo mi res ni jasno, zakaj je bilo to obdobje v pravilniku izpuščeno? A kdo mogoče ve razlog?
 
Kaj pa lahko naredimo glede tega: v drugem valu (se pravi od oktobra naprej) zasebnik ni zaprosil za TMD,ker mu promet ni upadel za 20%. Po tem novem pravilniku bi bil do TMD upravičen - verjetno se za nazaj ne da nič naredit a ne? Vloga vidim da se lahko odda samo za obdobje april-junij 2021. V tem obdobju pa  mu pripada, če so mu prihodki 2020 napram 2019 na podlagi pravilnika glede sorazmarnosti zaradi novih zaposlitev prihodki upadli za več kot 20% a ne?

Metka - 19.04.2021 - 15:08

"Kaj pa lahko naredimo glede tega: v drugem valu (se pravi od oktobra naprej) zasebnik ni zaprosil za TMD,ker mu promet ni upadel za 20%. Po tem novem pravilniku bi bil do TMD upravičen - verjetno se za nazaj ne da nič naredit a ne? Vloga vidim da se lahko odda samo za obdobje april-junij 2021. V tem obdobju pa  mu pripada, če so mu prihodki 2020 napram 2019 na podlagi pravilnika glede sorazmarnosti zaradi novih zaposlitev prihodki upadli za več kot 20% a ne?"

Tudi sama imam podoben primer kot Maja. Zasebnik od oktobra naprej ni uveljavljal ničesar, ker samo na upad prihodka ni izpolnjeval pogojev, bi jih pa izpolnjeval na podlagi pravilnika glede sorazmarnosti tako glede na povečano št. zaposlenih kot na večja OOS. ( Vloga za NFS po 1.1.2021 je bila oddana glede na povečano št. zaposlenih ). Uveljavljanje za nazaj bo - je možno ali pač ne oziroma samo tekoče zadeve od 1.4.2021 naprej ?

Anja - 15.04.2021 - 20:01

ampak v tem pravilniku je govora samo o pomoči subvencioniranje krajšega delovnega časa ( 24. člen ZIUOOPE)  in čakanje na delo doma ( 68. člen ZZUOOP) , nikjer ni omenjen TMD ( pravica po 88. členu ZZUOOP), torej pravilo sorazmernosti ne velja za TMD , ali samo jaz nečesa ne razberem iz obeh pravilnikov?

poletje - 15.04.2021 - 20:51

Kot jaz berem 24. člen ZIUOOPE ta govori o čakanju na delo, namreč če si koristil SDČ, to ni predmet vračila, ker se za SDČ  ne zahteva upad prihodkov.   V pravilniku pa 5.a in 5.b člen govorita o 91. členu ZZUOOP, ki pravi:
                                            91. člen
(vračilo izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka)
(1) Izjava upravičenca, da zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, je informacija javnega značaja.
(2) Šteje se, da upravičenec zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Če ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 ni posloval, je do pomoči upravičeni tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

Liza - 16.04.2021 - 06:13

5.a in b. člen sta nova in ta dva sta tudi za temeljni dohodek

Brigitte - 16.04.2021 - 06:14

Tako je. 

Anja - 16.04.2021 - 09:35

ravnokar sem govorila z Furs-om in so mi pojasnili, da ta pravilnik velja izključno za ugotavljanje vračila ukrepa  čakanje na delo doma in ne posega v merila vračanja TMD, bodo pa na svoji strani to tudi objavili.....lep vikend vsem

Liza - 16.04.2021 - 10:01

kaj pa to pomeni potem:
»5.a člen 
(1) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 68. člena in drugem odstavku 91. člena ZZUOOP prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 glede na prihodke na povprečno število zaposlenih v letu 2019 znižali za več kot 20 %. Pri tem se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2019 oziroma 2020 izračunajo na način iz prvega in drugega odstavka 3.a člena tega pravilnika.
(2) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 68. člena in drugem odstavku 91. člena ZZUOOP, ki v letu 2019 ni posloval, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 glede na prihodke na povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 31. avgusta 2020 znižali za več kot 20 %. Pri tem se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 31. avgusta 2020 izračunajo na naslednji način:
prihodki v letu 2020 do 31. avgusta 2020/povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 31. avgusta 2020. 
Prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 in povprečno število zaposlenih v letu 2020 in v letu 2020 do 31. avgusta 2020 se izračunajo na način iz prvega in drugega odstavka 3.a člena tega pravilnika.
5.b člen 
(1) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 68. člena in drugem odstavku 91. člena ZZUOOP prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 glede prihodke na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2019 znižali za več kot 20 %. Pri tem se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, posameznega leta izračunajo na način iz prvega in drugega odstavka 3.b člena tega pravilnika.
(2) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 68. člena in drugem odstavku 91. člena ZZUOOP, ki v letu 2019 ni posloval, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 glede na prihodke na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 do 31. avgusta 2020 znižali za več kot 20 %. Pri tem se prihodki na vrednost osnovnih sredstev brez zemljišč v letu 2020 do 31. avgusta 2020 izračunajo na način iz tretjega odstavka 3.b člena tega pravilnika.«.

91. člen ZZUOOP:
91. člen
(vračilo izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka)
(1) Izjava upravičenca, da zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo
opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, je informacija javnega značaja.
(2) Šteje se, da upravičenec zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali
jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2020 zaradi posledic
epidemije COVID-19 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Če ni posloval v celotnem
letu 2019 oziroma 2020, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni
mesečni prihodki leta 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov
glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 ni posloval, je do pomoči
upravičeni tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi
posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke
v letu 2020 do 31. avgusta 2020. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti
celotno pomoč.

(3) Za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih o računovodenju, so prihodki iz prejšnjega
odstavka čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz
zavarovanja za starševsko varstvo.
(4) Subjekt, ki je uveljavil izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, mora v
primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih
poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost
poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, o tem seznaniti FURS. Prejeta sredstva
mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od
dneva uveljavitve pravic iz tega zakona do dneva vračila.
(5) Subjekt, ki je uveljavil izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka in naknadno
ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njegovo pridobitev, o tem obvesti FURS najpozneje do roka za
predložitev obračuna od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma za obdobje, ki vključuje
podatke za obdobje drugega polletja 2020, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od
dohodkov iz dejavnosti za leto 2020, in vrniti znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.
Po poteku roka za plačilo se mu obračunavajo zakonske zamudne obresti po Zakonu o predpisani
obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo).
(6) Nadzor nad uveljavljanjem pravic iz drugega odstavka 88. člena tega zakona izvaja FURS v
skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
(7) Če upravičenec vrne izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka na podlagi tega
člena in je za isto obdobje, za katerega je prejel izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega
dohodka, izpolnjeval pogoje za delno povrnjeni izgubljeni dohodek iz 93. člena tega zakona, lahko v
30 dneh od vračila izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka vloži vlogo preko
informacijskega sistema FURS. FURS izplača delno povrnjeni izgubljeni dohodek v 15 dneh od
prejema vloge.

Simbi - 16.04.2021 - 10:21

Velja za čakanje na delo junij - september (pogoj 10%), čakanje na delo oktober 20-januar21, (pogoj 20%) in MTD od 10/2020 dalje (pogoj 20%)
Do tega zaključka sem prišla po preverjanju vseh odstavkov in členov vseh ZIU-jev iz pravilnika.

Ne vpliva na čakanje od februar21 dalje po PKP8, pri tem se spet primerja nominalni znesek prihodkov oz. povprečni (če ni bilo poslovanja celo leto) 

Anja - 16.04.2021 - 10:13

68. člen govori o čakanju na delo doma, 2. odstavek 91. člena razlaga samo kako se izračun naredi v primeru celo leto 2019, ni celo leto 2019 in ne posluje celo leto 2019, ne govori o vračilu TMD

Anja - 16.04.2021 - 10:15

2. odstavek 91. člena razlaga komu pripada pomoč glede na obdobje poslovanja

Liza - 16.04.2021 - 13:30

naslov 91.člena je "vračilo izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka", kar pomeni, da pravilnik velja tudi za temeljni dohodek, ne samo za čakanje ali pa sem že čisto poneumljena od vseh teh sprememb...

Anja - 16.04.2021 - 15:50

 Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 68. člena in drugem odstavku 91. člena ZZUOOP 

v pravilniku lepo piše upravičenci po 3. odstavku 24. členu  ZIUOOPE   in upravičenci po 3. odstavku 68. člena ZZUOOP oba člena se nanašata na čakanje na delo doma.
TMD je bil dodeljen v 88. členu ZZUOOP, katerega pravilnik ne omenja.
Drugi odstavek 91. člena govori o merilih kako se primerjajo prihodki glede na obseg poslovanje podjetja ( posluje celo leto 2019, posluje delno 2019 in ne posluje 2019) in ne o vračilu, to je prvi odstavek 91. člena.
Na Furs-u so danes zjutraj na Covid pomoči dobili okrožnico, da se pravilnik uporablja izključno za vračila glede čakanja na delo doma, kar bo objavljeno na njihovi spletni strani šele drug teden . Tudi jaz sem morala ene parkart prebrat, da sem zložila vse skupaj....

- 24. člen
(namen podpore in upravičenci)
(1) Pravico do ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki jim začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic epidemije, razen

- 68. člen
(namen ukrepa in upravičenci)
(1) Pravico do ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo po tem zakonu lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic epidemije, razen

V. ZAČASNI UKREPI ZA SAMOZAPOSLENE IN MIKRO PODJETJA
1. IZREDNA POMOČ V OBLIKI MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA
88. člen ZZUOOP

(upravičenci)
(1) Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je oseba, ki je bila registrirana za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve tega zakona in dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19, in sicer:
-        samozaposleni, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2),
-        družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in
-        kmet, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.

Simbi - 16.04.2021 - 16:33

Anja, malo vas moram popraviti.
5a člen pravilnika se navezuje na ZZUOOP
- 3. odst. 68. člena - pogoji za čakanje na delo do 1/2021
- 2. odst. 91. člena - pogoji za MTD (tudi v naslovu člena je MTD)

TMD je bil dodeljen v 88. členu ZZUOOP, katerega pravilnik ne omenja.
Res tega člena ne omenja, ker so v tem členu našteti upravičenci, ne pa dohodkovni limit za vračilo, ta je določen v 91. členu in ta člen (91) obravnava pravilnik

Jasna - 16.04.2021 - 20:40

Ali po tem spremenjenem pravilniku lahko izbiraš upad glede na obdobje poslovanja in glede na število zaposlenih.
Če glede na obdobje poslovanja dosegaš pogoje  in glede na število zaposlenih pa ne, ali si še vedno upravičen do subvencij.
Če dosegaš vsaj en pogoj?
hvala

Metka - 19.04.2021 - 15:10

"Kaj pa lahko naredimo glede tega: v drugem valu (se pravi od oktobra naprej) zasebnik ni zaprosil za TMD,ker mu promet ni upadel za 20%. Po tem novem pravilniku bi bil do TMD upravičen - verjetno se za nazaj ne da nič naredit a ne? Vloga vidim da se lahko odda samo za obdobje april-junij 2021. V tem obdobju pa  mu pripada, če so mu prihodki 2020 napram 2019 na podlagi pravilnika glede sorazmarnosti zaradi novih zaposlitev prihodki upadli za več kot 20% a ne?"

Tudi sama imam podoben primer kot Maja. Zasebnik od oktobra naprej ni uveljavljal ničesar, ker samo na upad prihodka ni izpolnjeval pogojev, bi jih pa izpolnjeval na podlagi pravilnika glede sorazmarnosti tako glede na povečano št. zaposlenih kot na večja OOS. ( Vloga za NFS po 1.1.2021 je bila oddana glede na povečano št. zaposlenih ). Uveljavljanje za nazaj bo - je možno ali pač ne oziroma samo tekoče zadeve od 1.4.2021 naprej ?

Peja - 22.04.2021 - 13:18

Covid vračilo čakanje 10/12
Prosim za izračun 
Dohodek 2019 je 220.500,00
​​​​​​zaposleni 3,5
Dohodek 2020 185.200,00
zaposleni 6,51
Ali se vračajo sredstva covid