krpan in druščina postani član

Naslov teme: refundacija boleznine

1528  24.02.2021 - 14:43h / Ostalo / Avtor: m / 409 / 4

Ali izplačana poslovna uspešnost poveča skupno bruto osnovo za nadomestilo pri refundaciji bolniške nad 30 dni?

čibika - 24.02.2021 - 14:52

Poslovna uspešnost se všteva v letno osnovo za refundacijo bolniških od ZZZS.

t - 25.02.2021 - 08:09

Da.

Vlasta - 25.02.2021 - 08:40

Rasvno včeraj sem imela zavrnjeno refundacijo zaradi poslovne uspešnosti in sicer, poslovna uspešnost, ki je bila oddana pod VD 1152 se izvzame iz osnove za refundacijo.

čibika - 25.02.2021 - 15:58

https://www.gzs.si/Portals/282/Pla%C4%8De%20in%20nadomestila,%20ki%20se%20v%C5%A1tevajo%20v%20osnovo%20v%20breme%20OZZ-1.pdf - na tej strani najdete preglednico, kaj se všteva.