krpan in druščina postani član

Naslov teme: povezane osebe, promet skupaj z DDV znaša 51.000 eur

1469  22.02.2021 - 11:23h / Ostalo / Avtor: podjetnik / 408 / 16

S povezano osebo smo realizirali za 51.000 eur prometa (znesek že vključuje DDV). Ali je prag 50.000 eur mišljen z upoštevanjem DDV ali brez?
V obrazcu DDPO bomo označili povezanost po 17.členu. Ali moramo izpolniti tudi kakšno od prilog, čeprav ne bomo nič prilagajali davčne osnove (ne bomo delali nobenih popravkov prihodkov in odhodkov in zato nam verjetno tudi ni potrebno izpolnjevati nobene od prilog)?

sonce - 22.02.2021 - 12:07

Upošteva se zesek skupaj z DDV.
Priloga je obvezna.

dan - 22.02.2021 - 12:21

upošteva se BREZ DDV saj piše v členu 7/94 členu brez ddv

Čokolada - 23.02.2021 - 18:45

Plus: z vidika ddv se promet povezanih oseb sešteva, če te opravljajo istovrstno dejavnost (npr oba gostinstvo. Ce eden gostinstvo drugi frizerstvo, se ne sešteva). 

metodologija - 22.02.2021 - 12:29

Metodologija o izpolnjevanju obrazca DDPO o povezanosti po 17.členu govori o terjatvah in obveznostih (torej bi bilo logično, da so to zneski z DDV), ali pa se motim? V katerem zakonu pa je člen 7/94?

dan - 22.02.2021 - 12:42

ZDDV 94. člen sedmi odstavek
 

štala - 22.02.2021 - 13:11

Dan, ne vem, kaj ima tu opraviti 94.člen ZDDV, ki velja za tiste, ki ddv sploh ne obračunavajo? Ali ima še kdo kakšno mnenje?

dan - 22.02.2021 - 13:48

saj pa govorimo o nekomu, ki ni identificiran za ddv, zato 94 člen. povezane osebe pa so opisane v šestem odstavku

ddpo - 22.02.2021 - 13:16

Mi v davčnem obrazcu vedno upoštevamo zneske brez DDV!

opica - 22.02.2021 - 17:16

Metodologija govori  o prometu terjatev in obveznosti. In tu gor se knjiži po bruto vrednosti in ne po neto vrednosti. 

 

Simbi - 22.02.2021 - 17:41

se strinjam

Anka - 23.02.2021 - 06:39

Pogledam stanje 1-12 na kontih terj in obv, torej dejansko z ddv, ce je zavezanec za ddv oz brez ddv, ce je mali zavezanec. To tu sploh ni pomembno, govora je o terj in obv, ne o prihodkih in odhodkih.

Morag - 23.02.2021 - 08:17

Jaz vedno (že vrsto let) poročam Z ddv.

LILI - 23.02.2021 - 09:19

Se pravi, če je  medsebojnega prometa manj kot 50.000,00 eur pa ni potrebno nič poročati ?

Marjeta - 23.02.2021 - 09:23

Poroča se v bruto znesku, in ja če nimate prometa nad 50.000€ ni potrebno poročati. V kolikor imate terjatev več kot 50.000€ in obveznosti manj kot 50.000€ oz.obratno vpišete oba podatka. Za terjatve in za obveznosti.

veverica - 23.02.2021 - 09:27

Torej gledamo skupni letni promwt s posamezno povezani osebo in ne le stanje odprtih terjatev in obveznosti konec leta?

Lili - 24.02.2021 - 23:32

Ali se medsebojno dani krediti tudi upostevajo? Ali se uposteva samo prihodke in odhodke?