krpan in druščina postani član

Naslov teme: pomoč-2020 odgovor FURS

1328  15.02.2021 - 18:22h / Ostalo / Avtor: Arčid / 1146 / 2

Od vseh teh pojasnil in razlag  ( spelt, revije , IKS  računovodja.( vsak po svoje - je FURS zelo aktiven pri pojasnjevanju kdaj vračati in kdaj ne.- mrk

Torej če povzamen in malo po otroško razmišljam je takole:

je upad prometa 3-5/2020 napram 3-5/2019 manj kot 10% ne vračamo ničesar kar smo dobili do maja  2020 ( TMD, oproščene prispevke, plače Zavod - prvi paket Zakona ...?

potem pa spremembe na spremembo za spremembo

če je upad  prometa 10-12 /20 napram 10-12-2019 manjši za 20% ne vračamo ničesar( TMD, čakanje...kar smo dobili od Zavoda ali FURS.....?

in sedaj  vprašanje 
če pa je  upad prometa   za celo leto 2020 napram 2019 ni najmanj 20%  pa vračamo VSE
prosim za konkreten odgovr. Hvala
in tole je odgovor

Pozdravljeni
1a)Upravičenost do mesečnega temeljnega dohodka za obdobje marec-maj/2020 in oproščenih prispevkov: V skladu drugim odstavkom 37. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) so do mesečnega temeljnega dohodka upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.
1b)Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo:  Delodajalec, ki je prejel subvencijo na podlagi  ZIUOOPE - V skladu z drugim odstavkom 22.člena ZIUZEOP  so do ukrepa iz 21. člena (povračilo izplačanih nadomestil plače delavkam oziroma delavcem) upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoji iz tega odstavka ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec naknadno vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa.
Upoštevajo se čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.
 
2 a)Skladno z drugim odstavkom 91. člena ZZUOOP se šteje, da upravičenec do mesečnega temeljnega dohodka oktober –december 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Če ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Nezmožnost opravljanja dejavnosti oziroma opravljanje dejavnosti v bistveno zmanjšanem obsegu se bo dokazovalo s primerjavo prihodkov med med relevantnimi obdobji po 2. odstavku 91. člena ZZUOOP. Če pogoj 20% upada prihodkov glede na relevantno obdobje ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.
 
2b) Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo:  Delodajalec, ki je prejel subvencijo na podlagi  ZZUOOP- Skladno s tretjim odstavkom 68.člena ZZUOOP se šteje da so do ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo  upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo prihodki letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Če ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če pogoji iz tega odstavka ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa.
 
Lep pozdrav

 

Simbi - 15.02.2021 - 18:28

A ste prebrali tisto, kar ste sami prilepili (poudarjen tisk)?
korektno napisano

MItja - 16.02.2021 - 07:13


je upad prometa 3-5/2020 napram 3-5/2019 manj - več kot kot 10% ne vračamo ničesar kar smo dobili do maja  2020 ( TMD, oproščene prispevke, plače Zavod - prvi paket Zakona ...?

potem pa spremembe na spremembo za spremembo

če je upad  prometa 10-12 /20 napram 10-12-2019 manjši več kot za 20% ne vračamo ničesar( TMD, čakanje...kar smo dobili od Zavoda ali FURS.....?

zakaj gledate mesečna obdobja če se gleda celo leto 2019 napram 2020, če ste poslovali celo leto?
10-12 2020 in 10-12.2019 se gleda samo za fiksne stroške.....
Če imete upad prometa v letu 2020 v primerjavi z 2019 več kot 10% in manj kot 20% vam pripada pomoč za prvi val  (3-5 mesec) če imate upad prihodkov več kot 20% ste opravičeni do pomoči še v ostalih mesecih 10-12.