krpan in druščina postani član

Naslov teme: Varstvo otroka 4h, polovični prispevki izvzem iz DDD???

1102  06.02.2021 - 18:44h / Drugi davki in takse / Avtor: Mija / 265 / 1

Ali pri normirancih izvzamemo npr. polovico prispevkov ki jih plača država v DDD, ker uveljavljajo pri CSD oz državi varstvo otroka in delajo le 4h/dan?
Sicer mi nikoli nismo tega izvzemali, saj pri oddaji obračuna prispevkov (060 tedenski sklad ur zavezanca)(pišemo da delajo 20h/teden.
Vaše mnenje? Ali damo polovico prispevkov med prihodke, ki jih "plača država" in po novem ne izvzemamo. Ali jih sploh ne damo med prihodke?

Načeloma tudi tu plačuje polovico prispevkov država do polnega del.časa...spodaj iz zakona 50.člen ZSPD...

V primerih iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena  delodajalec delavcu zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače. Republika Slovenija plačuje prispevke zavarovanca in delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, za starševsko varstvo, za zdravstveno zavarovanje pa prispevke za primer bolezni in poškodbe izven dela, za pravice do zdravstvenih storitev in povračila potnih stroškov. Republika Slovenija plačuje prispevke po stopnjah, določenih z zakonom, ki določa stopnje prispevkov za socialno varnost.

j.. - 07.02.2021 - 08:55

Ne, ne dajete v prihodke, tak zavezanec je tudi zavarovan (m1) samo za 20 ur.