krpan in druščina postani član

Naslov teme: Prihodki - državna pomoč, oprostitev PIZ s.p.

4613  16.10.2020 - 21:13h / Ostalo / Avtor: Miša / 579 / 11

Pozdravljeni, 

še vedno dobivam različna mnenja, ali lahko kdo odgovori dejansko in sicer me zanima sledeče:
S.p. je imel v marcu, aprilu, maju oprostitev prispevkov (padel promet glede na leto 2019) in dobil je pomoč za vse tri mesece. Kako ste dejansko to poknjižili? Ali je pravilno da se je obračunalo prispevke (strošek) in nato se prenese med prihodke (oproščeno). Pomoč je bila tudi knjižena med prihodke. Ali sedaj štejemo te zgoraj omenjene prihodke med promet in primerjavo z letom 2019???
Kaj pa normirani s.p. se jim bo pa verjetno izvzelo pod 2.8. v bilanci te prihodke, ki so omenjeni zgoraj (pomoč in oproščeni prispevki). 

Prispevki konti : 484/267
Prenos med prihodke : 267/768
Je to prav?


Hvala že v naprej ;)

jasna - 17.10.2020 - 10:39

Mi smo knjižili 484/768, v promet za primerjavo so ti prihodki izvzeti, saj je v zakonu določeno, da se gledajo čisti prihodki od prodaje, kar je v IPI-ju AOP 110.. Pri s.p., ki ugotavlja dejanske stroške, se v polje 2.8. davčnega obrazca vpiše samo znesek temeljnega dohodka, ki ga je prejel, ker so prispevki že v stroških.
Pri normirancih se v  polje 2.8. vpiše celotna državna pomoč torej oproščeni prispevki in temeljni dohodek. 

Brigitte - 17.10.2020 - 10:57

Pri normirancih se v polje 2.8 izvzame samo temeljni dohodek. Oproščenih prispevkov pa ne. 

Za primerjavo upada prometa se štejejo čisti prihodki od prodaje in nadomestila za starševsko varstvo. 

jasna - 17.10.2020 - 11:00

to pa ne bo držalo, smo že oddajali letošnje obračune za normirance.

Brigitte - 17.10.2020 - 11:10

Potem ste jih pa napačno oddajali. Čitajte pojasnilo v vprašanje št. 40a:
Kako se davčno obravnavajo prispevki samozaposlenih oseb, ki so oproščeni plačila po 38. členom ZIUZEOP?

V skladu z 9. točko 20. člena ZDoh-2 se dohodnine ne plača od obveznih prispevkov, ki se po 38. členu ZIUZEOP pri samozaposlenih osebah oprostijo plačila. Za zavezance, ki si zavarovani kot samozaposlene osebe, se oprostitev realizira preko določitve davčne osnove, ki je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med dejanskimi prihodki in dejanskimi ali normiranimi odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Upoštevaje veljavne davčne predpise in s tem računovodske standarde, se pripoznajo prihodki v višini oproščenih prispevkov in odhodki v višini celotnih obračunanih prispevkov, kar v učinku predstavlja realizaciji oprostitve. Enaka pravila za upoštevanje prihodkov veljajo tudi v primeru, ko zavezanci ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov. Glede odhodkov pa se pri zavezancu, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, šteje, da se je zavezanec odločil za pavšalno določanje oziroma pripoznavanje vseh odhodkov, ne glede na dejansko vrsto in višino obračunanih odhodkov, vključno z obračunanimi prispevki za socialno varnost. V sistemu normiranih odhodkov se torej šteje, da so bili zavezancu pripoznani vsi dejansko obračunani odhodki v zvezi z opravljanjem dejavnosti, saj zavezanec dejansko obračunanih odhodkov ne izkazuje.

Sem preverila tudi na FURSu, kjer so mi dali navodila, da se pri normirancih oproščeni prispevki ne izvzamejo v polju 2.8.

Anica - 17.10.2020 - 11:34

Meni osebno to ni v redu, da se oproščeni prispevki ne vpišejo v zap.2.8 pri normirancih. Potem jih tudi med prihodke ne bi smeli upoštevati, če bi hoteli, da se enačijo s tistimi,ki so obdavčeni po dejanskih stroških.

Kajti v tem primeru, ker se ne smejo izločiti, predstavljajo ti oproščeni prispevki davčno osnovo od katere se plača končni davek iz dejavnosti (zaenkrat še 4%); torej bodo normiranci plačevali davek, tisti, ki pa so obdavčeni po dejanskih stroških pa nimajo davčne osnove od teh prispevkov. 

Je tako ali ne ? 
Ni pošteno!
 

jasna - 17.10.2020 - 11:47

V kolikor jih upoštevaš v polju prihodkov jih izvzameš, tako kot izvzameš 50% oz.30% oprostitev PIZovih prispevkov novih s.p. ali pa pispevkov normirancev kulurnikov, katerim plačuje prispevke ministrstvo za kulturo, za te je namenjena rubrika 2.6. davčnega obračuna. Ker drugače ni enake obravnave prejete državne pomoči. 

Brina - 17.10.2020 - 12:01

jasna,  eno je logično razmiššljanje, drugo pa so davki. Furs je jasno napisal, da se oprostitev prispevkov pri normiranceh ne izvzame iz prihodkov, ker je ta strošek upoštevan v okviru 80% priznanih normiranih stroških. 

Brigitte - 17.10.2020 - 12:07

Točno takšen odgovor sem dobila od FURSa. In tako tudi razumem pojasnilo. 
Se pa strinjam z vami Brina. Nekaj je logika, drugo pa FURS :D

jasna - 17.10.2020 - 12:22

V bistvu ne mislim polemizirat, ker večina normirancev v prihodkih ne upošteva oproščenih prispevkov ne 50%, ne 30% ne plačanih pispevkov s strani Ministrstva za kulturo in posledično ne izvzemajo teh prihodkov. Glede na vse pogovore s fursom, ki smo jih imeli, je to, da še sami ne vedo, kako bomo dokazovali prihodke pri normirancih.

lep dan želim

Anica - 17.10.2020 - 17:54

Kakšna je to subvencija, pomoč, če moraš od tega še davek plačati državi? 
kot rečeno: dohdej po dejanskih stroških ima glede neplačanih prispevkov strošek in hkrati prihodek, torej je davčna osnova nič; normiranec po fursovo pa ima samo prihodek od prispevkov od katerega se plača davek; ok, imaš 80% normiranih stroškov, ampak vseeno: na koncu vseeno plačaš davek; tisti po dejanskih stroških pa ne! ? 

Extra - 19.10.2020 - 07:54

Zakon o dohodnini:
       20. člen 


Dohodnine se ne plača od:

9. obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za posamezne zavarovance v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, pod pogojem, da Slovenija oziroma samoupravna lokalna skupnost ne nastopa kot njihov delodajalec;