krpan in druščina postani član

Naslov teme: obračun plač za junij in julij

3444  29.06.2020 - 13:51h / Ostalo / Avtor: silva / 951 / 9

Pozdravljeni,
se za junij in julij plače obračunajo še po COVID-19, mislim na rek 1002 in 1004 in 1109 in 200€ dodatka?
Lp

nekdo - 29.06.2020 - 14:03

ne.
 

SILVA - 29.06.2020 - 14:23

Se pravi vse na 1001, razen tiste, ki imajo podaljšano čakanje na delo doma.

nekdo - 29.06.2020 - 14:44

krizni dodatek je bil samo v času epidemije (do konca maja).

jona - 29.06.2020 - 14:28

Preberite:
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageEdavkiRssView.aspx?rid=e_davki

SILVA - 29.06.2020 - 14:48

hvala!

nekdo - 29.06.2020 - 14:44

tole, a ne?

Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE   ..
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 – ZIUOOPE v 11. členu ureja možnost delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa in v 24. členu povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Oba ukrepa delodajalec uveljavlja pri Zavodu RS za zaposlovanje. FURS bo Zavodu za potrebe vodenja postopka posredoval podatke iz predloženih REK-1 obrazcev.
Predlaganje REK-1 obrazcev v primeru uveljavljanja subvencije za skrajšani delovni čas in uveljavljanje pravice do povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo je opisano v nadaljevanju:
•    delodajalec, ki je plačnik davka, najkasneje na dan izplačila prek sistema eDavki predloži REK obrazec za izplačilo plače in nadomestila plače z oznako vrste dohodka 1001;
•    znesek nadomestila, za katerega bo delodajalec uveljavlja delno povračilo pri Zavodu poroča na REK-1 v polju 105 (nadomestila plače, ki ne bremenijo pravnih oseb). V polju 105 se tako kot doslej poročajo tudi ostala nadomestila (ni spremembe pri poročanju);
•    na predloženem REK obrazcu o izplačani plači in nadomestilu plače poroča v skupnem znesku za vse zaposlene (za zaposlene, ki prejmejo plačo,  za zaposlene, za katere delodajalec uveljavlja subvencije, in tiste zaposlene, za katere je delodajalec upravičen do povračila nadomestila) - ni potrebno predlagati ločenih REK obrazcev;
•   za primere uveljavljanja ugodnosti po ZIUOOPE se spremeni poročanje podatkov v B01 in B02 poljih na individualnem REK obrazcu. V času uveljavljanja ukrepov po ZIUOOPE se v polje B02 vpisuje samo nadomestila, ki jih delodajalec izplačuje na podlagi ZIUOOPE. Znesek dejanskega vračila (subvencije) s strani zavoda ni predmet poročanja na REK obrazcu, ampak se vpisuje izplačano nadomestilo plače po ZIUOOPE. V polje B02 se ne vpisuje podatkov o izplačilih ostalih nadomestil, ki jih delodajalec refundira oz. mu sredstva povrnejo iz proračuna ali Zavoda (ZZZS,ZPIZ);
1. Primer poročanja: uveljavljanje subvencije za skrajšani delovni čas:
Delavec dela skrajšan DČ in prejme plačo in nadomestilo plače v višini 1.000 eur
Na zbirnem REK obrazcu polje 101 = 1.000, polje 105 = 200
Na iREK obrazcu: A052 = 1101, A052 znesek= 1.000 eur,
•    v polje B01 se vpiše podatek o številu dejansko opravljenih ur in znesek izplačane plače za opravljeno delo (primer: delavec v juniju dela skrajšani delovni čas 6 ur/dnevno (za mesec junij 132 ur), za kar prejme plačo 800,00 €)
B01U: 132 ur  B01Z: 800,00 €
•    v polje B02 se vpiše podatek o številu ur in znesek nadomestila plače delnega začasnega čakanja na delo, za katerega delodajalec naknadno uveljavlja subvencijo pri Zavodu ;
B02U: 44 ur  B02Z: 200,00 €.
•    nadomestilo plače, za skrajšan delovni čas se poroča v rubriki M01 (plača in nadomestilo plače).  Obdobja v RUBRIKI M se ne delijo, morajo slediti prijavi in odjavi za posameznega zavarovanca.
2. Primer poročanje: nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (od 1.6. do 30.6.2020):
Delavec, ki je cel mesec na čakanju prejme nadomestilo plače v višini 960 eur
Na zbirnem REK obrazcu polje 101 = 960, polje 105 = 960
Na iREK obrazcu: A052 = 1101, A052 znesek= 960 eur;
•    v polje B02 se vpiše številu ur, ko je bil zaposleni na čakanju na delo, in znesek izplačanega nadomestila
B02U: 176 ur (junij 2020)  B02Z: 960,00 €
•    Nadomestilo plače za čakanje, zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, se poroča v rubriki M01 (plača in nadomestilo plače).  Obdobja v RUBRIKI M se ne delijo, ampak morajo slediti prijavi in odjavi za posameznega zavarovanca.

M. - 29.06.2020 - 15:39

Ali nima primer 2 napake?
V polje 105 se namreč vpisujejo plače, ki ne bremenijo pravne osebe, vračilo Zavoda pa je omejeno z najvišjim zneskom za brezposelne, ki znaša 892,50 €.

Upam, da je pri maksimalni refundaciji (892,50 €) mišljen I. bruto.
1. odst. 29. člena ZIUOOPE je namreč malo čudno zapisan; v 80% nadomestila, ki ga krije RS, so vključeni vsi prispevki, istočasno pa je omejeno z najvišjim nadomestilom za brezposelne.

g. - 29.06.2020 - 16:11

"Znesek dejanskega vračila (subvencije) s strani zavoda ni predmet poročanja na REK obrazcu, ampak se vpisuje izplačano nadomestilo plače po ZIUOOPE."

Vpišete znesek, ki ga iz tega naslova dobi nakazanega delavec, ne koliko od tega vi dobite refundirano.

M. - 30.06.2020 - 15:50

V vprašanjih in odgovoril z dne 23.6. FURS piše, da se v 105 poroča "znesek nadomestila, ki bo delodajalcu povrnjen s strani Zavoda"