krpan in druščina postani član

Naslov teme: Prodaja investicije v teku

2898  22.05.2020 - 16:15h / Ostalo / Avtor: oblacek / 77 / 1

Pozdravljeni!
Se je že kdo od vas v praksi srečal s primerom, da je podjetnik, ki ima investicijo v teku (nepremičnina, ki še ni aktivirana) namen del te investicije v teku (nepremičnine) prodati. Se prodaja knjiži med prevrednotovalne poslovne prihodke ali ne? Je možno, da se samo zmanjša premoženje podjetnika in da v tem primeru ni prihodka (ker tudi stroška ni bilo)?
 

X - 22.05.2020 - 20:57

Po izdanem racunu knjizite prodajo nepremicnine na prevrednotovalne prihodke, investicije v teku pa izlocite iz poslovnih knjig, torej daste na prevrednotovalne odhodke, oziroma lahko knjizite neto dobicek na 768 ali izgubo 72. Ne zmanjsujte, ali ne povecujte devetice.

​​​