krpan in druščina postani član

Naslov teme: 4 ure bolniške in dopust

2778  15.05.2020 - 13:24h / Ostalo / Avtor: cecika / 166 / 4

Imamo delavko, zmožna za delo 4 ured dnevno, ostalo je na bolniški.
Kako  obračunavate oziroma bolj me zanima, kako odštevate dopust v tem primeru, ko koristi 4 ure bolniške ostale 4 ure ima dopust. Pri nas se dodeljuje dopust v dnevnih in koristi v dnevih, ne v urah, tudi v tem primeru. Obračunamo ji 4 ure, odšteje pa se ji potem 1 dan dopusta.

Barca - 15.05.2020 - 14:04

Enako.
Dan, ko je ni v službi, je dan dopusta, pa čeprav ima priznane 4 ure bolniške.

B - 16.05.2020 - 09:04

Tako je, dopust se šteje v dnevih razen, če je v firmi drugače dogovorjeno in zapisano.

tina - 18.05.2020 - 08:25

Dan za dan dopusta. Če bi bilo po urah, izračunajte, koliko dni  bi delavka bila v služb oz. koliko bi bola odsotna, , če bi računali po uurah  ( npr. 25 dni dopista, to bi bilo 50 dni - odsotna bi bila lahko dva in pol meseca., kaj šele,, če bi delala po 2 uri na dan !???)

Tanha - 18.05.2020 - 09:14

Tale odgovor sem prejela iz Združenja delodajalcev Slovenije:

Če delavec, ki dela po 4 ure dnevno zaradi bolezni, koristi letni dopust, je po mojem mnenju za en dan odsotnosti z dela upravičen do nadomestila plače za odsotnost zaradi bolezni za 4 ure, do nadomestila plače za odsotnost zaradi koriščenja letnega dopusta za 4 ure, delavec izkoristi 1 dan letnega dopusta.
Če bi delavec želel koristiti letni dopust na dan praznika, po mojem mnenju velja naslednje:
Če bi delavec na dan praznika zaradi narave dela oziroma potreb nepretrganega delovnega procesa moral delati, mora koristiti letni dopust, da je lahko doma. V nasprotnem primeru pa ima delavec pravico do odsotnosti z dela zaradi praznovanja po 166. členu Zakona o delovnih razmerjih in bo iz tega razloga (in tudi bolezni) cel dan doma. Delavcu v tem primeru ni potrebno koristiti letnega dopusta. Po 160. členu Zakona o delovnih razmerjih se namreč prazniki in dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe ter drugi primeri opravičene odsotnosti z dela ne vštevajo v dneve letnega dopusta.