krpan in druščina postani član

Naslov teme: osnovno sredstvo

1194  24.03.2020 - 17:26h / Ostalo / Avtor: micika / 243 / 8

Sem popoldanski s.p. in sem v letu  2018 kupil rabljen kombi za prevoz blaga v znesku  7.600,00 €. Kombi je bil star 3 leta. V letu 2019 v mesecu febuarju sem ga prodal za 7.350,00 €. Zanima me,  ali dam 7.350,00 € kot prihodek ali lahko kaj zmanjšam to ceno glede na starost kombija, zaradi preveč ostanka dobička. Hvala in ostanite zdravi!
 

Neža - 25.03.2020 - 08:13

Račun ste izstavili za 7.350 eur in to je v celoti vaš prihodek. 

petra - 25.03.2020 - 11:55

neza, to ni ok. Odgovor gospe Franje j eok.

Aa - 25.03.2020 - 09:14

Koliko pa je bila njegova sedanja vrednost, ko ste ga prodali?? Prodajna minus sedanja je prihodek

F.r.a.n.j.a. - 25.03.2020 - 11:12

Vozilo je "upam" bili vnešeno v register OS in se je od začetka uporabe (največkrat mesec po mesecu) amortiziralo, verjetno po stopnji 20%. Po laičnem izračunu ste ustvarili nekaj dobička, in  kot je napisala Aa, razlika med neodpisano  vrednostjo in prodajno vrednostjo je dobiček. Neža vi pa nimate čisto prav.
Lp

neveden - 25.03.2020 - 19:08

F.r.a.n.j.a. - ali zadevo kaj spremeni, če je podjetnik normiranec oz. obdavčen po dejanskih prihodkih in odhodkih?

F.r.a.n.j.a. - 25.03.2020 - 22:42

Normiranec prav tako ugotavlja prihodke skladno s SRS 15-prihodki. Pri prodaji OS, v primeru, da je prodajna vrednost večja od knjigovodske vrednosti, se razlika pripozna v prihodkih. V ta namen mora biti vzpostavljena evidenca OS in njihovo vsakoletno amortiziranje.Tako to jaz razumem  pojasnila v sestavku Posebnosti poročanja za podjetnike normirance. 
Lp

neveden - 26.03.2020 - 12:02

F.r.a.n.j.a., hvala za pojasnilo, torej se med prihodki pripozna samo dobiček pri prodaji in ne celoten izdan račun.

F.r.a.n.j.a. - 26.03.2020 - 14:19

Ja in lp.