krpan in druščina postani član

Naslov teme: Delavna doba

2993  08.11.2019 - 11:47h / Ostalo / Avtor: Janja / 442 / 4

Za delodajalca (s.p.) ne velja nobena kolektivna pogodba. Za en mesec je zaposlil delavca.  Ali je zakonsko dopustno, da mu delovne dobe ne obračuna (minulega dela ne prizna)?

Hvala za odgovor.

Neža - 08.11.2019 - 14:26

Če delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba, mora višino dodatka na delovno dobo opredeliti v svojih splošnih aktih ali s sklepom delodajalca. Pri tem mora upoštevati primerljive kolektivne pogodbe, ki so sorodne oziroma blizu njegovi dejavnosti. Pri določanju dodatka na delovno dobo torej niste niti v tem primeru svobodni toliko, kot se morda zdi na prvi pogled.

Neža - 08.11.2019 - 14:33

ZDR-1, 127.člen

B - 10.11.2019 - 10:13

Težko bi verjel, da ne velja nobena KP za s.p. Kaj pa KP za obrt in podjetništvo? Sicer pa ZDR v 129. čl. določa, da se dodatek za delovno dobo določa na ravni dejavnosti. Iskati ga je torej treba v KP dejavnosti, sicer ga ni potrebno obračunati.

Monica - 11.11.2019 - 08:11

Dodatek za delovno dobo določa ZDR-1 v 129. členu in ga morate izplačati. Če pa vaša KP določa drugače, upoštevate, kar določa KP. Nekatere KP določajo dodatek na delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, javni sektor ima višino dodatka 0,33 % za polno leto dela, gospodarstvo v glavnem 0,5 %..., vendar izplačati ga je potrebno.

129. člen

(dodatek za delovno dobo)

(1) Delavcu pripada dodatek za delovno dobo.

(2) Višina dodatka za delovno dobo se določi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti.