krpan in druščina postani član

Naslov teme: donacija Kris

2710  09.10.2019 - 12:47h / DDPO / Avtor: krena / 1099 / 7

Pozdravljeni, 
kar nekaj strank je s službenega telefona darovalo v akciji, ker pa društvo nima humanitarnega statusa, kam boste knjižili donacije? 
Hvala in lep dan.

neza - 09.10.2019 - 14:08

Glede na to, da je praktično cela država soudeležena pri tem projektu, smatram, da donacija ne bo sporna.

Opa Zovalec - 09.10.2019 - 16:46

Po tej logiki ne bo sporno tudi, če se praktično cela država odloči, da ne bo plačevala davkov? Ali sem kaj spregledal? Če ni pravne osnove, tudi praktično cela država ne more delovati nezakonito.

Če se prav spomnim, so pogoji za donacijo v ZDDPO jasno napisani, so kogentne narave in nikjer nič ne piše o "projektih praktično cele države".

neza - 10.10.2019 - 08:21

Predvsem se mi zdi, da ne rabim biti bolj papeška od papeža. V obračunu jo bom preprosto obravnavala kot donacijo in pika. Kaj pa se bo zgodilo če se bo zgodilo, bomo pa reševali takrat.

Mirjana - 10.10.2019 - 08:51

59. člen
(olajšava za donacije)
(neuradno prečiščeno besedilo)
(1)     Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov države članice EU, ki se nahaja izven države članice EU, ki (če) so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Če jaz prav razumem ta člen, je donacija kateremukoli društvu olajšava, saj so vsa društva ustanovljena po posebnih predpisih za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
Pri izplačilu donacije fizični osebi pa pride do problema, ker društvo, ki nima statusa humanitarne organizacije, tega ne more storiti neobdavčeno.

Klara - 10.10.2019 - 09:49

To pomeni da jeh 5 eur za Krisa lahko upoštevamo kot donacijo? Kako boste naredili ostali?

ALJA - 10.10.2019 - 10:20

Knjižila na kto 754 kot ostale donacije in v DDPO upoštevala po izračunu iz priloge obrazca - enako, kot dosedaj.

Mat - 10.10.2019 - 12:32

Če so zaposleni sami donirali iz službenih telefonov, se ta sredstva pač poračunajo pri izplačilu plač, tako, da zaposleni donirajo na koncu v svojem imenu. To je najbolj pravilno, če pa se podjetje odloči za donacijo je pa drug sistem. 

Enako, kot bi poračunali, če bi si z službenim telefonom preko monete kupili npr. karte za privat za kino.