krpan in druščina postani član

Naslov teme: PREOBLIKOVANJE

2648  03.10.2019 - 14:45h / Ostalo / Avtor: KONTO / 293 / 1

Prosim za vaše nasvete. 
Pogoji glede preoblikovanj za lekarne so se  poenostavili in zasebni lekarnar  se je odločil za ta postopek.

Iz priloženih začasnih bilanc izhaja, da ima sedaj trenutno podjetnik 414.423 eur podjetnikovega kapitala in 360.788 pritokov in odtokov, ki pa so negativna postavka.

Podjetnikovega kapitala je sicer dovolj za preoblikovanje. Nas pa muči  vprašanje kaj storiti s tem negativnim stanjem. Glede na to, da se pri preoblikovanju vsa sredstva in obveznosti iz bilance s.p. morajo prenesti na d.o.o., kako se v tem primeru knjižijo ti pritoki.

 

Ali je dopustno da se bi ta negativni saldo že pred preoblikovanjem pobotal z prenesenimi dobički in bi  bila  bilanca, ki bi bila predmet prenosa  spremenjena in izkazovala samo še podjetnikov kapital v višini 53.635 eur.

 

Simbi - 03.10.2019 - 17:26

Ne dopustno, ampak morate, ker ne gre drugače. Na d.o.o. boste prenesli podjetnikov kapital (kot razliko med sredstvi in viri) v enotnem znesku, brez analitike.