krpan in druščina postani član

Naslov teme: identifikacija za namene DDV

2547  23.09.2019 - 12:22h / DDV / Avtor: NINA / 414 / 5

Smo mikro podjetje in nismo zavezanci za DDV. V letu 2018 podjetje ni imelo prihodkov. Ker  se nam sedaj odpira posel v vrednosti nekaj tisoč evrov (ne moremo še vedeti točnega zneska, ali bo to v 12-ih mesecih 3.000, 10.000 ali več EUR, saj smo sedaj še v fazi intenzivnega dogovarjanja s kupcem), bi se želeli prostovoljno vključiti v sistem obračunavanja in plačevanja DDV. Gre za nakup rezervnih delov za industrijski stroj v Nemčiji  (dobavitelj je davčni zavezanec) in prodajo le - teh podjetju v Sloveniji, ki je davčni zavezanec. Ali je pravilna prostovoljna vključitev po 94. členu ZDDV-1? V naprej najlepša hvala.

Neža - 23.09.2019 - 12:53

Ne razumem čisto, kaj ste s tem hoteli vprašati.... ampak... V ddv se ne vključujete prostovoljno po 94.členu. To ste avtomatsko, kadar ne dosegate prometa iz 94.člena, 1.odstavka.

Če berete 94.člen tega zakona, odstavek 1:

Davčni zavezanec je oproščen obračunavanja DDV, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 50.000 eurov obdavčljivega prometa.

in dalje odstavek 3:

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena , se lahko davčni zavezanec odloči za obračunavanje DDV v skladu s tem zakonom. Davčni zavezanec mora izbiro vnaprej priglasiti davčnemu organu v elektronski obliki in jo uporabljati najmanj 60 mesecev.

Pomeni, da v kolikor boste se prostovoljno vključili v ddv sistem, morate ostati zavezanec 5 let. 
 

 

NINA - 23.09.2019 - 15:37

Spoštovana Neža,
gre preprosto za to, da se podjetje želi prostovoljno odločiti za obračunavanje DDV. Sedaj podjetje ne oddaja mesečnih, oz. trimesečnih obračunov DDV, saj ni zavezanec. Ker pa predvidevamo, da se nam bo v prihodnjih mesecih promet drastično povečal, se želimo že prej identificirati za namene DDV. To, da je potrebno ostati v sistemu 5 let nam je poznano, ne vemo samo, kaj označiti na obrazcu DDV P2 pod 4. Drugi podatki (po naše 16. / prostovoljna vključitev po 94.členu ZDDV-1). Ali je to pravilno? Mogoče sem zgoraj malo nerodno opisala zadevo...;)

Neža - 24.09.2019 - 06:46

Ah ja, razumem... ja, pravilno :):) 

NINA - 24.09.2019 - 10:56

Bolj kot berem in razmišljam, manj  mi je jasno: mi  bomo nabavili trgovsko blago v Nemčiji za nadaljno prodajo le-tega podjetju v Sloveniji. Ali se ni v tem primeru potrebno obvezno identificirati za namene DDV , glede na to, da gre za nabavo trg. blaga iz države članice EU (ne glede na vrednost skupne nabave v tekočem koledarskem letu, recimo da bomo imeli skupno nabav iz Nemčije pod 10.000 eur)?

Nati - 24.09.2019 - 08:38

Pozdravljena, 
vlogi je treba priložiti dokaze ( pogodba ali vsaj predpogodba o poslu, poslovni načrt.., seznam OS, kje se opravlja dejavnost - nepremičnine, koliko zaposlenih....) vsaj jaz sem morala delati cel elaborat zaradi prostovoljne vključitve. Vse sem priložila kot priloge k osnovnemu zahtevku za izdajo davčne številke SI...