krpan in druščina postani član

Naslov teme: Izračun bonitete dva službena avta

2457  11.09.2019 - 22:45h / DDV / Avtor: Boni / 489 / 2

Pozdravljeni!
Kako izračunati boniteto, če delavec v enem mesecu uporablja del meseca en službeni avto, drugi del meseca pa drugi službeni avto. Ali se izračuna sorazmerni del uporabe?V pojasnilih Fursa (https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/dohodnina_dohodek_iz_zaposlitve/)
 iz avgusta 2019 je namreč tekst, ki se nanaša na izračun v primeru dveh vozil prečrtan.

rakov povratnik - 12.09.2019 - 07:16

S tem primerom se še nisem srečal, se mi pa zdi zanimiv. Po moji logiki in po logiki dohodnine ter da bi cesarju dali, kar je njegovega, bi obračunal boniteto le za dražji avto.

IO - 12.09.2019 - 15:07

Če gre za dve službeni vozili, ki se uporabljata tudi za zasebne namene potem naj bi se boniteta obračunala tistemu, ki je vozlio zadolžil in ima pravico do uporabe za zasebvne namene. Sicer pa mora to urediti organizacija sama z internimi pravilniki o uporabi službenih vozil in s pogodbami z zaposlenimi s katero daje vozilo na razpolago oziroma v uporabo zaposlenemu tudi za zasebne namene.

Če gre za neracionalno uporabo službenih vozil potem je to pač problem organizacije in posledično je to lahko problem tudi za zaposlene.