krpan in druščina postani član

Naslov teme: Naslov teme: Registracija za DDV tema 2351 z dne 29.08.

2416  08.09.2019 - 11:30h / DDV / Avtor: Manja / 293 / 3

Imam isti problem - stranka se je pozabila prijaviti v sistem obračunavanja DDV.
Sedaj me zanima, ker se bo dogovorila s kupci, da ji plačajo DDV, kdaj izstaviti nove fakture?

Račune, ki so izstavljeni brez DDVja, bi na dan identifikacije naredil dobropis in potem izstavil nove račune za vse tisto obdobje , ko bi moral obračunavati DDV, na dan identifikacije DDVja ali pa lahko to naredi z datumi, kot so bili izstavljeni prvotni računi, le , da bo na njih obračunan DDV ? 

Kakor razumem tolmačenje Fursa , bi lahko izstavili popravljene račune z DDVjem, kot so bili izstavljeni prvotni in ne šele takrat, ko je bila narejena odločba za DDV? Ali pa narobe razumem?  Jasno je, da se bodo tudi plačale zamudne obresti za ves ta prepozno plačan DDV, ampak to ni predmet debate.

Prepozna identifikacija za namene DDV, obveznost obračunavanja DDV in pravica do odbitka DDV - Pojasnilo FURS št. 4230-724/2017-1 z dne 21. 11. 2017

Davčni zavezanec, ki je prejel račun z obračunanim in izkazanim DDV na računu, od davčnega zavezanca, ki bi se po določbah ZDDV-1 sicer moral identificirati za DDV, vendar le-tega ni naredil, ima pravico do odbitka tega DDV, če račun vsebuje vse podatke, predpisane v 82. členu ZDDV-1.
Drugače pa se o pravici do odbitka DDV odloča v primerih, ko davčni zavezanci kršijo »le« določbe o identifikaciji za namene DDV. V primeru, če t. i. »mali davčni zavezanec« preseže predpisani prag za oprostitev in se neupravičeno ne identificira za namene DDV, ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV, ki ga je obračunal in izkazal na računu davčni zavezanec, ki bi se po določbah ZDDV-1 moral identificirati za DDV, vendar le-tega ni naredil, če račun vsebuje vse podatke, predpisane v 82. členu ZDDV-1.
 

tina - 09.09.2019 - 07:54

Tudi mis mo imeli tak primer. Stranka sama ni spremljala višine 12 mesečnega prometa, nam pa so dostavili dokumentacijo z 2- mesčno zamudo ( da bi lahko z zamikom plačali naše opravljene storitve) in po knjiženju smo ugotovili, da je bil pred 2 mesecema presežen limit.
Ker so bili računi izstavljeni le fizičnim osebam, smo morali upoštevati zneske računov (ki so bili brez DDV)kot bruto z DDV-jem, obračunati in plačati DDV za ves presežek.
Če imate vi na drugi strani DDV zavezance - kupce, potem ne bo problema, le držite se tega, da boste pravilno zajeli čas, ko bi moral postati zavezanec za DDV

Manja - 09.09.2019 - 08:16

ja, ampak še vedno ne vem :

Račune, ki so izstavljeni brez DDVja, bi na dan identifikacije naredil dobropis in potem izstavil nove račune za vse tisto obdobje , ko bi moral obračunavati DDV, na dan identifikacije DDVja ali pa lahko to naredi z datumi, kot so bili izstavljeni prvotni računi, le , da bo na njih obračunan DDV ?  kateri datumi naj bodo na novih popravljenih računih z DDVjem? 
 

Manja - 09.09.2019 - 11:42

Na Fursu so mi pojasnili, da izstavim račune z obračunanim DDVjem na tisti dan, ko presežemo prag , ne glede na to, da odločbo za obračunavanje DDVja nismo imeli takrat. Ravno tako imamo pravico si odbiti DDV od prejetih računov v tistem obdobju.

Samo toliko v info, če se še kdo kdaj sreča s takim problemom ....

lep dan