krpan in druščina postani član

Naslov teme: Poročanje o porabi - invalid

2376  03.09.2019 - 09:54h / DDV / Avtor: Maj / 592 / 6

Vložili smo :
- zahtevek za oprostitev plačila prispevkov

- zahtevek za nagrado

Elektronsko smo prejeli obe odločbi.

Ena za oprostitev plačila prispevkov PIZ  

Druga za nagrado za obdobje 1 leta, za nagrado moramo vsak mesec oddati zahtevek za izplačilo.

vsak mesec moramo poročati o prejemu in porabi državne pomoči za pretekli mesec.
Kaj vse poročamo in kako knjižite prejete nagrade in neplačane prispevke za PIZ.

tema - 03.09.2019 - 16:14

Tudi sam imam ta problem.
 

aninah - 04.09.2019 - 06:59

1. oprostitev plačila prispevkov - konti obveznosti prispevkov (262 + 253) jih na potrebni dan (datum) plačila prispevkov knjižimo v breme prispevkov v dobro rezervacij (razred 9). Iz razreda 9 prenašamo na prihodke, ko imamo pravico za to - ta pa se nahaja v zakonu o invalidih. V zaledju imamo nastavljeno kronološko vodenje črpanja prispevkov, saj je od neporabljenih sredstev potrebno obračunati tudi obresti. V vašem primeru, po moji oceni nimate tega toliko, da v treh letih ne bi oblikovanih rezervacij v skladu z zakonom o invalidih uspeli porabiti celotnih zneskov, zato vam tudi ne bo potrebno vrniti starih rezevacij.
2. enako velja za nagrado. dajete vsak mesec zahtevek, da vam bodo nagrado nakazali. Običajno delajo - knjižijo tako, da to dajejo direktno na prihodke, ker niso to veliki zneski. Pravilno pa bi bilo, da se tudi ob zahtevku oblikujejo rezervacije in se le te črpajo v skladu z invalidskim zakonom.

To je bilo zelo na hitro. dobro je malo pogledati še v zakon.  Sicer pa če je tega več in delaš še za kakšno invalisko podjetje ali zaposlitveni center je v ozadju en kup nekih tabel.  Pa vsako leto je revizija za pravilnost oblikovanja rezervacij, predvsem pa črpanja (ta naj ne bi presegal 75 % stroškov invalidov) in pravilnega prenašanja na prihodke. Pa do vsakega 20.eta v mesecu morate to črpanje tudi v elektronski obliki poročati na SVZI.

 

B - 04.09.2019 - 07:59

Tako je, če ti država prispeva tistih 170 EUR za nagrado in nekaj za prispevke, se pa pri tem utapljaš v birokraciji in poročanju. Tam ko pa se izhlapijo miljoni državnih sredstev je pa vse ok.

aninah - 04.09.2019 - 08:48

Se strinjam s tem komentarjem glede birokracije. Najslabše od vsega je to, da se nihče od nas nikjer ne upira in ne komentira, ko dobimo vse to v izvajanje.
Tiho gledamo in lepo s sklonjeno glavo delamo.

Še večji abpsurd od tega je: vsak mesec moramo za invalide dajati poročila do 20.eta. Enkrat v preteklem ali celo že v predpreteklem letu mi je eno od teh poročil izostalo, nisem ga oddala do 20.eta. Portal na drugi dan več ni odprt. Sem spraševala,  kako lahko to popraviš, pa ti pravijo, da naj damo v naslednjem mesecu, da bo to takrat možno urediti. Naslednji mesec ni bilo urejeno in do današnjega dne še ni bilo urejeno, pa do današnjega dne še nihče od tistih, kamor pošiljamo poročila tega ni ugotovil. Pa sem že večkrat spraševala, da bi prekontrolirala pravilnost oddanih poročil (kot je to npr. EKARTICA . na FURSu) -pa do danes še vedno nimam informacije ali to sploh kdo to kontrolira.

pa se sprašujem, čemu sploh oddajamo. Samo toliko o birokraciji.

Tajči - 05.09.2019 - 09:21

Zanima me kako je, če je invalid v bolniški, vlagamo za tisti mesec zahtevek za izplačilo nagrade??, ko knjižim obračunamo plačo prispevka za PIZ  iz in na plače ravno tako knjižim v breme prispevkov  253,262 in  v dobro 966, potem pride do refundacije bolnišle
in refundirajo tudi (zadržana sredstva) PIZ, kako je potem z poročilom o porabi državnih pomoči???

tina - 09.09.2019 - 07:16

Kako ste skomplicirali
Prejeto za 1 leto ...Na kratkoriočno odložene prihodke 110/291 in mesečni prenos 291/768
mesečno obračunani prispevki : 47/253in 258 ter knjižba, za prisp. ki jih ni potrebno plačati :
253 in 258/785