krpan in druščina postani član

Naslov teme: Neobdavčljiva odsvojitev kapitala

1921  20.06.2019 - 09:49h / DDV / Avtor: Darja / 510 / 2

Kakšen primer neobdavčljive odsvojitve pride v poštev po tem členu ? V kolikor dedič proda nepremičnino, ki jo je pridobil ob smrti zasebnika ?


95. člen
(neobdavčljiva odsvojitev kapitala)
(neuradno prečiščeno besedilo)

(1)Za odsvojitev kapitala po tem poglavju se ne šteje:

1.    prenos kapitala preminule osebe na dediča, volilojemnika ali osebo, ki ju nadomesti po predpisih o dedovanju, ali na drugo osebo, ki uveljavlja kakšno pravico iz zapuščine, zaradi smrti fizične osebe;Uredništvo - 20.06.2019 - 13:12

neobdavčljiv je prenos nepremičnine preminule osebe na dediča,... ne pa tudi prodaja (prenos) nepremičnine, ki jo dedič nato proda!

Darja - 21.06.2019 - 08:25

Hvala, vendar verketno to velja samo v primeru smrti FO in prenosu na dediča, ne pa v primeru smrti zasebnika in prenosu nepremičnine na dediča?