krpan in druščina postani član

Naslov teme: sorazmerni del regresa za 4 ure

1846  11.06.2019 - 09:21h / DDV / Avtor: regres2019 / 767 / 4

Delavec dela 4 ura na dan. Ne dela nikjer drugje (preverjeno).  Podjetje bi mu rado izplačalo cel regres in ne samo polovice.  Glede na Zdoh in ZDR  ne moremo  dobiti oporne točke, da bi  bila razlika nad 1/2 regresa  izvzeta iz obdavčitve.  Je kje kakšno pojasnilo v zakonu? 

A - 11.06.2019 - 09:29

Če mu izplačatae kot ostalim, dobi več kot ostali in ne more biti izvzeto,..

A - 11.06.2019 - 09:29

Če mu izplačatae kot ostalim, dobi več kot ostali in ne more biti izvzeto,..

Neža - 11.06.2019 - 09:30

Delavcu pripada sorazmerni del regresa, razen v primerih, ki jih navaja 67.člen ZDR-1. 

Še pojasnilo : 

elavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas in jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje, razen tistih, za katere zakon določa drugače, kot je to pravica do dopusta. To pomeni, da vam pripada celotni dopust in sorazmerni del regresa.

Izjemo od navedenega pa predstavlja delo s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, saj delavcu takrat pripadajo pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. Takšen delavec ima sicer pravico do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti, druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, pa kot delavec, ki dela polni delovni čas, kar pomeni, da mu v tem primeru pripada celotni dopust in regres.

Neža - 11.06.2019 - 09:31

Vse kar mu izplačate več kot sorazmerni del, morate obdavčiti.