krpan in druščina postani član

Naslov teme: mandatna pogoda

1839  10.06.2019 - 13:44h / DDV / Avtor: ela / 246 / 1

Zanima me kdaj se lahko uporablja mandatna pogodba in kakšna je obdavčitev. Hvala

Neža - 10.06.2019 - 14:04

(Copy-paste) - S pogodbo o naročilu oziroma mandatno pogodbo pa se prevzemnik naročila zavezuje naročitelju, da bo zanj opravil določene posle. Pri mandatni pogodbi oz. pogodbi o naročilu ima prevzemnik naročila pravico do plačila za svoj trud, če ni drugače dogovorjeno.

Pri sestavi mandatne pogodbe se lahko oprete na Obligacijski zakonik 766. člen in nadaljnji), ki ureja pravice in obveznosti iz pogodbe naročilu (mandatne pogodbe). Poleg podatkov o obeh strankah (podatki o naročitelju in prevzemnik naročila) je v pogodbi smiselno opredeliti tudi:
• Katere posle prevzemnim naročila prevzema (npr. izvajanje nalog, glede na določeno funkcijo v društvu),
• Ali pripada naročniku kakšno plačilo za delo in kolikšno. Način plačila zakonsko ni reguliran, kar pomeni, da se stranki pogodbe sami dogovorita za ključ plačila – lahko je to povšalno plačilo za neko obdobje ali pa plačilo glede na število poslov, ki jih prevzemnik opravi za naročitelja. Dogovoriti se je potrebno ali je znesek bruto al neto, saj je razlika lahko velika (glej spodaj).
• Kako je z dajanjem navodil prevzemniku in ali se sme od teh navodil odmakniti,
• Kako je s poročanjem prevzemnika naročila,
• Kakšni so pogoji obeh za odstop od pogodbe ali za odpoved, 
• Drugo, kar menite, da bi bilo v korist društva potrebno urediti v pogodbi.

Bistvo mandatne pogodbe je, da se z njo prevzemnik naročila obveže, da si bo za naročnika prizadevati opraviti določene posle. Gre torej za obveznost prizadevanja, saj prevzemniku pripade plačilo ne glede na rezultat, če se je za dosego tega rezultata skladno s pogodbo ustrezno trudil.

Pa še obdavčitev: Glede obveznosti plačila prispevkov po mandatni pogodbi veljajo enaka pravila, kot pri izplačilih po drugih vrstah pogodb (npr. podjemne pogodbe).