krpan in druščina postani član

Naslov teme: dopust - počitnice

1831  10.06.2019 - 09:08h / DDV / Avtor: dopust / 444 / 1

živijo..... ali mi lahko delodajalec odkloni dopust zadnji dan šolskega leta za šolo obveznega otroka v prvi triadi? njegov razlog je povečan obseg dela (sicer ne mojega - vsak ima svoje delo, in ta dan ne vpliva na moje delo), naj omenim še, da tudi med letom nisem nikoli dobil dovoljenje za koriščenje dopusta med  šolskimi počitnicami (razlog vedno isti - povečan obseg dela med prazniki). hvala. 

ZDR - 10.06.2019 - 11:09

165. člen ZDR-1
(način izrabe letnega dopusta)
(1) Letni dopust se izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti.

(2) Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic.

(3) Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo.

(4) Delodajalec lahko delavcu odreče izrabo letnega dopusta po drugem in tretjem odstavku tega člena , če bi odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces.