krpan in druščina postani član

Naslov teme: 9,5% ali 22%

1652  17.05.2019 - 12:53h / DDV / Avtor: L / 531 / 1

DDV zavezanec, podjetje A, opravi gradbeno storitev DDV zavezancu, na stanovanjski hiši, ki je v lasti podjetja B, manjši od 250 m2, na območju Slovenije in prevali 22% DDV na kupca.

Podjetje B hišo oddaja fizičnim osebam in obračunava najemnino (brez DDV seveda).

Ali bi moralo podjetje A prevaliti na kupca (podjetje B) 9,5% DDV?

 

Uredništvo - 17.05.2019 - 13:10

Kaj B dela s hišo, ni pomembno pri stopnji ddv za gradbene storitve (hiša je namenjena trajnemu bivanju ...).

Če se opravijo gradbene storitve (F področje Standardne klasifikacije) na nepremičnini, ki leži na ozemlju Slovenije, in:

- je uporabna površina enostanovanjske hiše do 250m2 (oz. do 120m2 pri večstanovanjski ...);

- se gradbena storitev zaračuna neposredno investitorju;

potem je stopnja 9,5%.

Popolna davčna rešitev:

http://www.superdavki.com/home