krpan in druščina postani član

Naslov teme: Regres

1618  14.05.2019 - 23:24h / DDV / Avtor: Odpisodpis / 897 / 2

Ce prejmem regres v visini 1714 evrov, se dohodnina ne placa. Ali vseeno navedeni znesek povecuje mojo davcno osnovo pri skupni dohodninski izracun?

Tali - 15.05.2019 - 05:20

Ne, ne gre v letno dohodnino.

Bemis - 15.05.2019 - 11:48

Ja, če bo povprečna mesečna plača za leto 2019 nižja od tega zneska.

 

Tako namreč izhaja iz novega šestega odstavka 109. člena Zakona o dohodnini, ki določa:

 

»(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se v letno davčno osnovo od regresa za letni dopust šteje vsota tega dohodka, ki presega 100 % povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za leto, za katero se dohodnina odmerja, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, zmanjšana za prispevke za socialno varnost, upoštevane pri določanju davčne osnove v skladu z 41. členom tega zakona. V vsoto iz prejšnjega stavka se ne šteje posamezno izplačilo tega dohodka, za katerega niso izpolnjeni pogoji za davčno obravnavo po 13. točki prvega odstavka 44. člena tega zakona.«.