krpan in druščina postani član

Naslov teme: Izpis M4 zaposlenim

1609  14.05.2019 - 08:06h / DDV / Avtor: Ivanka / 1360 / 11

Pozdravljeni. Prosila bi za nasvet.

Ali zaposlenim še posredujete M4 izpise?

Ali je možno kje dobiti kontrolne podatke, da preverimo pravilnost izpisov iz programa (ne najdem ne na eDavkih ne na SPIZU).

Hvala za pomoč

ddkk - 14.05.2019 - 08:11

ne, ker ni več potrebno. Razen do 31.1. podatke za dohodnino.

Ivanka - 14.05.2019 - 08:38

Tudi jaz sem tako mislila, potem pa sem zasledila sledeče:

Ne glede na to, da ZPIZ-2 ne ureja več obveznosti posredovanja delodajalcev potrdila o obračunanih in vplačanih prispevkih delavcem, pa določba četrtega odstavka 135. člena Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1 določa, da je delodajalec dolžan najkasneje do 31. januarja delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov. Ne glede na določbo tretjega odstavka 140. člena ZPIZ-2 pa obveznost delodajalca, da delavcu izda pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov, še vedno obstaja in z določbo tretjega odstavka 140. člena ZPIZ-2 ni ukinjena. 

https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10118/Dolznost_delodajalcev_seznanitve_delavcev_z_obracunanimi_in_placanimi_prispevki__

nina - 14.05.2019 - 10:34

V skladu z določbami ZDR-1 delavci v januarju dobijo tudi t.i. 'letno plačilno listo'. 

Ivanka - 14.05.2019 - 12:42

Ali je t.i. letna plačilna lista mišljena ta, ki jo pošiljamo za dohodnino?

jst99 - 14.05.2019 - 14:47

Podatki za dohodnino niso enaki podatkom o letni plači za določeno leto, kakor se upošteva pri M-4.

Ivanka - 14.05.2019 - 15:41

Torej moramo poslati ali ne?

Hvala

jst99 - 15.05.2019 - 08:48

Ivanka.... delavcem morate dati do 31.1. za preteklo leto podatke za dohodnino kakor tudi letno plačilno listo v skladu s 135. členom Zakona o delovnih razmerjih. Zneski pa seveda niso isti pri prvi in drugi zadevi.

nina - 14.05.2019 - 16:09

Ne. Letna plačilna lista je seštevek prejemkov za določeno leto. Za dohodnino se sešteva prejemke, ki so bili izplačani v določenem letu. Poleg tega iz povzetka prejemkov niso razvidni obračunani in plačani prispevki, kot predpisuje ZDR-1 v 135. členu, 4.odstavek: Delodajalec je dolžan najkasneje do 31. januarja delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov.

Marjan - 14.05.2019 - 11:24

Pozdravljeni.Sem upokojenec in bi delal kot prokurist,koliko delam lahko na mesec,ali mi penzija ostane in kakšne so dajatve na mesec.

Hvala za pomoč.

tina - 15.05.2019 - 06:42

Ker nekateri delodajalci še vedno ne izplačujejo plač tako redno, da bi bile plače znane že do 31.1., mi še vedno v aprilu posredujemo obvestila delavcem za preteklo leto.

Poračuni plač so lahko plačani tudi kasneje, vendar se zajamejo v leto, za katero so obračunani in plačani

Vletu 2018 in delno v letu 2019 je naša stranka imela poračun ( zavestno so zaradi krize začasno znižali plače) za leta 2014, 2016 in 2017. To ne gre v kumulativno plačilno listo za preteklo letom, ampak je bilo potrebno na ZPIZ prijaviti spremembo M-4 za 2014, 2016, za 2017 NE in o tem  in tekočuh izplačanih plačah (2018) smo obvetili tudi zaposlene ( oz. prejemnike) v mesecu aprilu, kar se mi zdi logično. Kako naj delavec drugače ve, koliko m u je bilo dejansko obračunano in izplačano za posamezno leto.

ppp - 20.05.2019 - 10:32

Daš izpis za celo leto kot kumulativa (po postavkah) ali mora biti kako drugače razvidno.

Hvala