krpan in druščina postani član

Naslov teme: prototip...kam knjižiti

1589  10.05.2019 - 11:01h / DDV / Avtor: prototip / 344 / 3

Na katere konte knjižim lastno izdelavo prototipa (na osnovi tega prototipa bomo v prihodnje izdelovali stroje)?

IO - 10.05.2019 - 12:48

Odvisno od vaših računovodskih usmeritev, ocene in  odločitve poslovodstva o pričakovanih gospodarskih koristi, ki jih bo ta novi proizvod prinašal v prihodnosti. S tem je tudi povezana odločitev o načinu amortiziranja takšnih neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki so ali bodo nastali iz naslova razvijanja (dolgoročno odloženi stroški razvijanja) - berite tudi SRS.

silba - 10.05.2019 - 18:48

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja in določiti obdobje za amortiziranje.

IO - 11.05.2019 - 12:13

Ni tako enostavno. Vsebinsko gre za proizvodnjo prototipa, torej se celotna izdelava prototipa in neposrednih stroškov, ki so povezani z proizvodnjo prototipa prenašajo na konte nedokončane proizvodnje. Na koncu sledi obračun proizvodnje iziroma izdelave prototipa v katerem somlahko vključeni le stroški skladno s SRS. Paziti je potrebno na vrednost ki jo prav tako opredeljuje SRS. Ko je prototip izdelan in ga podjetje namerava prpoznati kot neopredmeteno osnovno sredstv oziroma kot dolgoročno razmejene stroške razvijanja, mora podjetje pripoznati usredstvenje tega prototipa. Računovodska obravnava proizvajanja protipa mora biti opredeljena v internih računovodskih pravilih, ki jih lahko sprejme le poslovodstvo.