krpan in druščina postani član

Naslov teme: Regres

1556  07.05.2019 - 11:15h / DDV / Avtor: jasa / 1113 / 7

Izplačila regresa po novem brez dohodnine ne moremo oddati na Furs obrazca Rek 1, javi nam, da vrsta izplačila ni pravilna  ( 1090 ) ?

Neža - 07.05.2019 - 12:08

Na Fursovi strani imate eno pojasnilo v zvezi z Rek obrazci.... 

jasa - 07.05.2019 - 12:51

ali gre regres DO višine povprečne plače od katerega

se ne plača akontacija dohodnine v skupno dohodnino zaposlenega in bodo še bolj penasti kot doslej, ali

pa se regres izvzame glede na ne obdavčitev kot trinajsta plača ali božičnica po novem?  

mr-1 - 07.05.2019 - 13:40

Regres, izplačan od 1.1.2019 dalje,  se ne bo štel v dohodnino, zato se tudi akontacija dohodnine ob izplačilu ne odvede. 

jasa - 07.05.2019 - 13:26

Pojasnilo sicer je, vendar še ni omogočena oddaja saj sploh ni še možno izpolniti ( poskusila sem )

a052 in 113 v i rek-u, sicer naj bi bila vrsta izplačila 1190 in ne 1090 kot doslej !

mr-1 - 07.05.2019 - 13:40

Je tudi pojsanilo, da do 9.5. ne bo možno oddajati rek-ov za regres.

jst99 - 07.05.2019 - 14:00

V Ur. l. 29/19 je še vedno ista šifra:


»Pri dohodku s šifro vrste dohodka 1103/1090 (Regres za letni dopust) se vpiše celoten znesek prejetega regresa za letni dopust. V postopku odmere akontacije dohodnine pa se v davčno osnovo všteva znesek regresa, ki presega 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Pri določanju zneska povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji se upošteva zadnji podatek Statističnega urada Republike Slovenije.

jst99 - 07.05.2019 - 15:03

Preberite si malo obvestila na FURS-u:


Regres - vračilo z odločbo in sestava REK obrazca

Regres.

Zaradi zakonskih sprememb pri obdavčitvi regresa in posledično potrebnih prilagoditev programskih podpor na FURS bo vlaganje REK obrazcev za izplačilo regresa z datumom izplačila v letu 2019, v obdobju od 4. 5. 2019 do predvidoma 10. 5. 2019 v celoti onemogočeno. Delodajalci, ki bodo regres izplačali po novih pravilih v tem obdobju, bodo REK obrazce predložili takoj ko bo to omogočeno.

Vlaganje popravkov in stornov REK obrazcev za izplačila regresa, z datumom izplačila v letu 2019 pred uveljavitvijo novel ZDoh-2 in ZPIZ-2, pa bo onemogočeno tudi po 10. 5. 2019, in sicer do datuma izdaje odločb, ki jih bo FURS izdal za vračilo preveč izračunane akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost. V tem obdobju bo FURS, na podlagi REK obrazcev, ki so bili v sistem eDavki vloženi do dneva uveljavitve novel (za opravljena izplačila do tega datuma), pripravil podatke za izdajo odločb. Na podlagi izdane odločbe, v kateri bo ugotovljena obveznost za akontacijo dohodnine in prispevke od regresa v skladu z novimi pravili ter znesek preveč izračunane akontacije dohodnine in prispevkov, bo FURS kreiral REK-1 obrazec z vrsto dokumenta »F« in ga vložil na eDavke med verigo REK obrazcev, ki jih je oddal delodajalec. Zavezanec bo lahko na ta dokument predložil morebitne popravke obračunov. Tako pripravljeni podatki bodo na voljo tudi za morebitno nadaljnjo uporabo pri delodajalcu (za pravilno posredovanje podatkov v morebitnih naknadnih popravkih, npr. zaradi vračila sorazmernega dela regresa s strani delavca, za pravilno sestavitev povzetka dohodkov, ki ga bo delodajalec posredoval delojemalcem do 31. januarja 2020, idr.).

Vlaganje originalov REK obrazcev za izplačilo regresa, z datumom izplačila po uveljavitvi.