krpan in druščina postani član

Naslov teme: otrok po 26 letu

410  02.02.2019 - 20:41h / DDV / Avtor: Milena / 901 / 5

Ali je otrok po 26 letu lahko vzdrževan družinski član, če je prijavljen na zavodu za zaposlovanje in je prejel denarno socialno pomoč

Beliska - 03.02.2019 - 11:26

Če prejema denarno socialno pomoč ima verjetno prijavljeno svoje gospodinjstvo in posledično ne more biti vzdraževan družinski član.

B - 03.02.2019 - 11:53

To ni več otrok temvec odrasel član gospodinjstva, ki ni zaposlen. Za vzdrževane člane se steje samo nezaposlen zakonec.

remi - 03.02.2019 - 12:17

Kaj pa študent po 26 letu - je lahko še vzdrževan družinski član in upoštevan kot olajšava pri plači ?

jest - 03.02.2019 - 16:13

če se je vpisal na študij pred dopolnjenim 26.letom - preverite na FURS strani doh_vdc.n.sl

jst99 - 04.02.2019 - 09:11

Pojasnilo DURS-a:


A1 - otrok do 18. leta starosti. A2 - otrok od 18. do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in ni zaposlen ter ne opravljanja dejavnosti in nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana. Za lastne dohodke se štejejo vsi dohodki po ZDoh-2 razen družinske pokojnine, dohodke za začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda RS za zaposlovanje, ki opravlja posredovanje dela dijakom in študentom, štipendije in dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine po 22. in 29. členu ZDoh-2. A3 - otrok, ki izpolnjuje pogoje pod oznako A2 in je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za 6 let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij. A4 - otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu, kadar nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana. A5 - otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Olajšava se ne prizna zavezancu, čigar otrok je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali v rejništvu, razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka. Tedaj se olajšava prizna za dobo, za katero center za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, prizna pravico do dodatka za nego otroka.