krpan in druščina postani član

Naslov teme: Faktura-tujina

292  24.01.2019 - 09:59h / DDV / Avtor: Pomoc / 1221 / 4

Katero klavzulo navedem na fakturi za nemcijo (dobava blaga)... ali se napise samo po nasem zakonu ali tudi clen direktive sveta? V slovenskem ali mora biti v nemskem jeziku?

Neža - 24.01.2019 - 10:24

Ste davčni zavezanec, niste davčni zavezanec.... ?

Neža - 24.01.2019 - 10:36

Če bi malo pobrskali, bi hitro našli....Evo, iz arhiva... 

skladu z 82. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) so obvezne sestavine računa tudi podlage (klavzule) za (ne)obračun DDV.

Zap. št. Vsebina Določba od 1. januarju 2013 po ZDDV-1 (1) po Direktivi (2) v SLO v ANG (3) 1 2 1. Nepremičnine 1.1. Storitve, povezane z ne- premičninami, zunaj Slovenije DDV ni obračunan po 27. členu ZDDV-1 (kraj storitve zunaj Slovenije) Obdavčljivo po kraju storitve – člen 47 Direktive VAT is accounted by the place of supply under Article 47 of Directive 1.2. Posredovanje pri nepremičninah zunaj Slovenije, razen posredovanja v zvezi z nastanitvijo DDV ni obračunan 27. členu ZDDV-1 (kraj storitve zunaj Slovenije) Obdavčljivo po kraju storitve – člen 47 Direktive VAT is accounted by the place of supply under Article 47 of Directive 1.3. Promet starih objektov Oproščeno DDV po 7. točki 44. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 135(1)(j) Direktive VAT exempt under Article 135(1)(j) of Directive 1.4. Promet zemljišč, razen stavbnih Oproščeno DDV po 8. točki 44. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 135(1)(k) Direktive VAT exempt under Article 135(1)(k) of Directive 1.5. Najem nepremičnin v Slo- veniji Oproščeno DDV po 2. točki 44. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 135(1)(l) Direktive VAT exempt under Article 135(1)(l) of Directive 2.Promet blaga v EU 2.1. Dobava blaga v EU: Oproščeno DDV po 1. točki 46. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 138(1) Direktive VAT exempt under Article 138(1) of Directive 
– dobave novih prevoznih sredstev v EU Oproščeno DDV po 2. točki 46. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 138(2)(a) Direktive VAT exempt under Article 138(2)(a) of Directive 
– dobave trošarinskih izdelkov Oproščeno DDV po 3. točki 46. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 138(2)(b) Direktive VAT exempt under Article 138(2)(b) of Directive 
– prenosi blaga v druge države EU (interna listina) Oproščeno DDV po 4. točki 46. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 138(2)(c) Direktive VAT exempt under Article 138(2)(c) of Directive 2.2. Dobava blaga pri tristranskem poslu: 
Oproščeno DDV po 1. točki 46. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 138(1) Direktive VAT exempt under Article 138(1) of Directive 

– zavezanec s slovensko ID-številko je drugi v verigi Oproščeno DDV po 1. točki 46. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 138(1) Direktive – tristranska dobava VAT exempt under Article 138(1) of Directive – Triangular Transaction 2.3. Dodelave/popravila blaga zavezanca iz držav članic EU Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po 1.odst.25. člena ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po členu 44 Direktive Reverse Charge – VAT exempt under Article 44 Directive3. Prevoz blaga v EU in s tretjimi državami 3.1. Prevozne storitve v EU za naročnika, ki ima ID-številko druge države, kot je kraj glavne storitve: 
– prevozi blaga po EU ali izven EU opravljenim tujim zavezancem Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po 1.odst.25. člena ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po členu 44 Direktive Reverse Charge – VAT exempt under Article 44 of Directive 
– prevozi blaga iz Slovenije v tretjo državo, opravljen slovenskim zavezancem in nezavezancem, povezan z izvozom Oproščeno DDV po prvem odstavku 52. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 146(1) Direktive ZDDV-1 VAT exempt under Article 146(1) of Directive 
– prevozi blaga zunaj EU opravljen slovenskim zavezancem in povezan z uvozom Oproščeno DDV po prvem odstavku 50. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 144 Direktive ZDDV-1 VAT exempt under Article 144 of Directive 3.2. Prevozne storitve opravljene nezavezancem znotraj EU – kraj začetka prevoza ni Slovenija DDV ni obračunan po 3. odstavku 28. člena ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju začetka prevoza – člen 50 Direktive Taxable by the place of departure under Article 50 of Directive 3.3. Prevozne storitve opravljene nezavezancem po tretjih državah DDV ni obračunan po 2. odstavku 28. člena ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju storitve – člen 49 DirektiveTaxable by the place of supply under Article 49 of Directive 4. Storitve svetovalcev in storitve po 25. členu ZDDV-1 / Storitev za naročnika tujega davčnega zavezanca Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po 1.odst.25. člena ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po členu 44 Direktive 2006/112/ESReverse Charge – VAT exempt under Article 44 Direktive 2006/112/ES 5. Promet blaga in z njim povezanih storitev s tretjimi državami 5.1. Izvoz blaga: 
– blago odpelje iz Slovenije prodajalec Oproščeno DDV po točki a) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 146(1)(a) Direktive VAT exempt under Article 146(1)(a) of Directive 
– blago odpelje iz Slovenije kupec Oproščeno DDV po točki a) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 146(1)(a) Direktive VAT exempt under Article 146(1)(a) of Directive 5.2. Uvoz blaga v EU, oproščen DDV zaradi nadaljnje dobave v drugo državo EU (carinski postopek 42) Oproščeno DDV po drugem odstavku 50. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 143 Direktive VAT exempt under Article 143 of Directive 5.3. Dodelave/popravila blaga, če se blago po opravljeni storitvi odpelje iz Slovenije izven EU (tretje države) Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po 1.odst.25. člena ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po členu 44 Direktive Reverse Charge – VAT exempt under Article 44 Direktive 5.4. Storitve zastopnikov in posrednikov Oproščeno DDV po odstavku (1) 55. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 153 Direktive VAT exempt under Article 153 of Directive 5.5. Druge oprostitve / – oskrbovanje z gorivom in drugo oskrbovanje: a) plovil za prevoz potnikov, komercialno, ribiško dejavnost na odprtem morju b) plovil za reševanje in pomoč na morju c) vojaških plovil Pod a in b - Oproščeno DDV po točki a) 53. člena ZDDV-1 Pod c - Oproščeno DDV po točki b) 53. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 148(a) Direktive VAT exempt under Article 148(a) of Directive 
– dobave, vzdrževanje, zakup ... plovil iz podtočk a) in b) (odslej plovila) Oproščeno DDV po točki c) 53. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 148(c) Direktive VAT exempt under Article 148(c) of Directive 
– dobave, vzdrževanje ... zrakoplovov za mednarodni zračni prevoz (odslej zrakoplovi) Oproščeno DDV po točki f) 53. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 148(f) Direktive VAT exempt under Article 148(f) of Directive 
– dobave blaga za oskrbo zrakoplovov Oproščeno DDV po točki e) 53. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 148(e) Direktive VAT exempt under Article 148(e) of Directive 
– storitve neposredno za plovila in njihov tovor Oproščeno DDV po točki d) 53. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 148(d) Direktive VAT exempt under Article 148(d) of Directive 
– storitve neposredno za zrakoplove in njihov tovor Oproščeno DDV po točki g) 53. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 148(g) Direktive VAT exempt under Article 148(g) of Directive 
– oprostitve v okviru diplomatskih in konzularnih odnosov Oproščeno DDV po točki a) ali b) odstavka (1) 54. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 151(1)(a ali b) Direktive VAT exempt under Article 151(1)(a or b) of Directive / – oprostitve dobav blaga in storitev silam NATO Oproščeno DDV po točki c) ali d) odstavka (1) 54. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 151(1)(c ali d) Direktive o DDV VAT exempt under Article 151(1)(c or d) of VAT Directive 
– oprostitve dobav zlata centralnim bankam Oproščeno DDV po točki e) odstavka (1) 54. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 152 Direktive VAT exempt under Article 152 of Directive 
– oprostitve, povezane z dobavami za človeko ljubne organizacije Oproščeno DDV po točki c) odstavka (1) 52. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 146(1)(c) Direktive VAT exempt under Article 146(1)(c) of Directive 6. Prevozne in z njimi povezane storitve pri prometu blaga s tretjimi državami 6.1. Storitve (prevozne, špediterske ...), povezane z izvozom Oproščeno DDV po točki e) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 146(1)(e) Direktive VAT exempt under Article 146(1)(e) of Directive 6.2. Storitve (prevozne, špediterske ...), povezane z uvozom blaga in vključene v davčno osnovo pri carinjenju Oproščeno DDV po 2. točki prvega odstavka 50. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 144 Direktive VAT exempt under Article 144 of Directive 7. Posebnosti pri prometu blaga 7.1. Storitve in dobave v carinskih postopkih Oproščeno DDV po 57. členu ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 156(1)(a ... c), 159 ali 160 (1)(a) Direktive VAT exempt under Article 156(1)(a ... c), 159 or 160 (1)(a) of Directive 7.2. Storitve povezane z dobavami v davčnih skladiščih Oproščeno DDV po četrtem in petem odstavku 58. člena ZDDV-1Oproščeno DDV po členu 160 (1)(a) ali (b) Direktive VAT exempt under Article 160 (1)(a) or (b) of Directive 7.3. Promet blaga samo v tretjih državah DDV ni obračunan po prvem odstavku 20. Člena ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju dobave blaga po členu 32 DIrektive Taxable by the origin of supply under Article 32 of Directive 7.4. Dobava plina, elektrike in energije za ogrevanje ali hlajenje v drugo državo članico EU ali tretjo državo Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po 22. členu ZDDV-1Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po členih 38 in 39 Direktive Reverse Charge – VAT exempt under Article 38 and 39 of Directive 8. Prevoz potnikov // – zunaj Slovenije DDV ni obračunan po 28. členu ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju prevozne storitve – člen 48 Direktive VAT is accounted by the place of supply under Article 48 of Directive / – v mednarodnem zračnem, železniškem in pomorskem prometu Oproščeno DDV po odstavku (2) 49. člena ZDDV-1 Oproščeno obračuna DDV po členu 389 Direktive VAT exempt under Article 389 of Directive 9. Restavracijske storitve in catering / Restavracijske storitve in storitve cateringa, ki se opravijo na krovu ladij, zrakoplovov ali na vlakih med prevozom potnikov v Sloveniji, vendar se ne začnejo v Sloveniji DDV ni obračunan po 30.a členu ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju storitve – člen 57 Direktive VAT is accounted by the place of supply under Article 57 of Directive / Ostale restavracijske storitve in storitve cateringa DDV ni obračunan po 30. členu ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju storitve – člen 55 Direktive VAT is accounted by the place of supply under Article 55 of Directive 10. Pomožne prevozne storitve/ opravljene tujim davčnim zavezancem Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po prvem odstavku 25. člena ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po členu 44 Direktive Reverse Charge – VAT is not deducted unde Article 44 of Directive / opravljene nezavezancem, če so dejansko opravljene zunaj Slovenije DDV ni obračunan po prvnem odstavku 29.člena ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po členu 44 Direktive Reverse Charge – VAT is not deducted unde Article 44 of Directive 11. Storitve s področja kulture, umetnosti, znanosti in športa idr. po 29. členu ZDDV-1 opravljene tujim davčnim zavezancem brez vstopnine ne glede kje so izvedene Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po prvem odstavku 25. člena ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po členu 44 Direktive Reverse Charge – VAT is not deducted unde Article 44 of Directive opravljene tujim davčnim zavezancem z vstopnino (kraj storitve ni Slovenija) DDV ni obračunan po prvem odstavku 29. členu ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju storitve – člen 53 Direktive VAT is accounted by the place of supply under Article 53 of Directive opravljene nezavezancem DDV ni obračunan po drugem odstavku 29. člena ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju storitve – člen 54(1) Direktive VAT is accounted by the place of supply under Article 54 of Directive 12. Cenitve in delo na premičninah opravljene tujim davčnim zavezancem Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po prvem odstavku 25. člena ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po členu 44 Direktive Reverse Charge – VAT is not deducted unde Article 44 of Directive opravljene nezavezancem zunaj Slovenije DDV ni obračunan po tretjem odstavku 29. člena ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju storitve – člen 54(2) Direktive VAT is accounted by the place of supply under Article 54(2) of Directive 13. Najem prevoznih sredstev dolgoročni najem tujim zavezancem Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po prvem odstavku 25. člena ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost – DDV ni obračunan po členu 44 Direktive Reverse Charge – VAT is not deducted unde Article 44 of Directive dolgoročni najem tujim nezavezancem (razen najema čolna za razvedrilo) DDV ni obračunan po drugem odstavku 30.b členu ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju bivališča najemnika – člen 56(2) Direktive VAT is accounted by the place of costumer under Article 56(2) of Directive /dolgoročni najem tujim nezavezancem za razvedrilo DDV ni obračunan po tretjem odstavku 30.b členu ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju izročitve – člen 56 (2) Direktive VAT is accounted by the place of disposal under Article 56(2) of Directive kratkoročni najem in prevozno sredstvo dano na razpolago zunaj Slovenije DDV ni obračunan prvem odstavku 30.b členu ZDDV-1 Obdavčljivo po kraju izročitve – člen 56 (1) Direktive VAT is accounted by the place of disposal under Article 56(1) of Directive 14.Dejavnosti v javnem interesu / – opravljajo jih osebe, naštete v ZDDV-1 Oproščeno DDV po prvem odstavku 42. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 132 (1)(a ... q) Direktive o DDV VAT exempt under Article 132 (1) (a ... q) of VAT Directive 
– opravljajo jih druge osebe, neprofitno Oproščeno DDV po 43. členu ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 133 Direktive VAT exempt under Article 133 of Directive 15.Druge oprostitve 15.1. Zavarovalniške in pozavarovalniške storitve Oproščeno DDV po 1. točki 44. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 135(1)(a) Direktive VAT exempt under Article 135(1)(a) of Directive 15.2. Dobava blaga, za katero ni bilo pravice do vstopnega DDV, v Sloveniji Oproščeno DDV po 3. točki 44. člena ZDDV-1Oproščeno DDV po členu 136 Direktive VAT exempt under Article 136 of Directive 15.3. Finančne storitve Oproščeno DDV po 4. (a ... f) točki 44. člena ZDDV-1Oproščeno DDV po členu 135(1)(b ... g) Direktive VAT exempt under Article 135(1)(b ... g) of Directive 15.4. Dobave poštnih in drugih znamk Oproščeno DDV po 5. točki 44. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 135(1)(h) Direktive VAT exempt under Article 135(1)(h) of Directive 15.5 Igre na srečo Oproščeno DDV po 6. točki 44. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 135(1)(i) Direktive VAT exempt under Article 135(1)(i) of Directive 16. Posebne ureditve 16.1. Mali davčni zavezanci DDV ni obračunan po 94. členu ZDDV-1 DDV ni obračunan po členu 287 Direktive VAT exempt under Article 287 of Directive 16.2. Transakcije iz 76.a člena ZDDV-1 opravljene oz. dobavljene davčnim zavezancem identeficiranim za namene DDV v Sloveniji Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1 Obrnjena davčna obveznost po členu 199 Direktive Reverse Charge under Article 199 of Directive 16.3. Potovalna agencija 
– potovanja po EU Posebna ureditev – potovalna agencija Posebna ureditev – potovalna agencija Special regulation – travel agency 
– potovanja po tretjih državah Oproščeno DDV po 99. členu ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 309 Direktive Vat exempt under Article 309 of Directive 16.4. Promet rabljenega blaga, tudi vozil: 
– v Sloveniji Posebna ureditev – rabljeno blago Posebna ureditev – rabljeno blago Special regulation – reused goods 
– dobava v drugo državo EU: a) opravi jo oseba, ki ni preprodajalka in ki je imela pravico do vstopnega DDV b) opravi jo preprodaja- lec, ki obračunava DDV od razlike v ceni c) opravi jo oseba, ki ni imela pravice do odbit ka vstopnega DDV – izvoz v tretje države Posebna ureditev – rabljeno blago Posebna ureditev – rabljeno blagoSpecial regulation – reused goods 16.5. Dobava in posredovanje investicijskega zlata Oproščeno DDV po 119.členu ZDDV-1 Oproščeno DDV po členih 346 in 347 Direktive VAT exempt under Articles 346 and 347 of Directive 17. Drugo 17.1. Samofakturiranje Samofakturiranje po tretjem odstavku 81. člena ZDDV-1Samofakturiranje po členu 224 Directive Self-billing under Article 224 of Directive 17.2. Prefakturiranje (v imenu in za račun naročnika) DDV ni obračunan po točki c šestega odstavka 36. člena ZDDV-1 DDV ni obračunan po členu 79(c) direktive Non taxable transaction under Article 79(c) of Directive 17.3. Zamudne obresti, odškodnine DDV ni obračunan po 13. členu Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 -

Maja - 24.01.2019 - 11:47

Tudi mi smo DDV zavezanci. Se pravi ker gre za prodajo blaga v EU navedem na fakturi Oproščeno DDV po 1. točki 46. člena ZDDV-1 Oproščeno DDV po členu 138(1) Direktive VAT exempt under Article 138(1) of Directive.


Se navede oboje in slovenska zakonodaja in direktiva? v našem ali nemškem jeziku?

leo - 24.01.2019 - 14:57

... od viška glava ne boli...

Teoretično so res vsi EU jeziki enakopravni, ampak če naj bi bil "kupec kralj" ....