krpan in druščina postani član

Naslov teme: Kava

3055  05.11.2018 - 13:43h / DDV / Avtor: Pika / 1218 / 2

Kupujemo večjo količino kapcul kave v EU. Blago zabeležimo v zalogo, nato pa prodamo dalje raznim podjetjem. Ali obračunamo 9,5 ali 22 ddv?

Uredništvo - 05.11.2018 - 14:36

Glejte Prilogo I k ZDDV-1 - Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV:
(1) Hrana (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; žive živali,
semena, rastline in primesi, ki so (običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelki, ki
se (običajno) uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek; priprava jedi;

[...]


Nato PZDDV:

48. člen

(Izdelki iz 1. točke Priloge I k ZDDV-1)

(1) Med izdelke (blago) iz 1. točke Priloge I k ZDDV-1 se uvrščajo izdelki in kmetijski pridelki, ki so samostojno ali kot dodatki in nadomestki, primerni za zaužitje brez predhodne priprave ali po običajnem postopku priprave hrane kot hrana za ljudi oziroma krma za živali (v nadaljevanju: hrana), ter kmetijski pridelki (semena, rastline in žive živali), ki se pridelujejo z namenom zagotavljanja surovin za pripravo hrane za ljudi oziroma krme za živali in spadajo pod naslednje oznake kombinirane nomenklature (v nadaljnjem besedilu: tarifna oznaka):

[...]

10. kava, čaj in začimbe (tarifne oznake: od 0901 do vključno 0910);

[...]

Nato ... KNCT (kombinirana nomenklatura carinske tarife):
http://www.superdavki.com/article/16088/ref_cat/93

PS: vabljeni na mali in veliki DOHODNINSKI MARATON:

http://www.davkoplacevalci.com/spodsekajmo-neznanje/seminar/120/mali-in-veliki-dohodninski-maraton--dohodnina---prispevki---praktino-davno-izobraevanje

Prav tako pa vabljeni na seminar - Spremembe ZDDV-1 od 1.1.2019 naprej + razgiban dodatek evropske sodne prakse:

http://www.davkoplacevalci.com/spodsekajmo-neznanje/seminar/121/spremembe-zddv-1-od-01012019-naprej--razgibani-dodatek-evropske-sodne-prakse

Pika - 05.11.2018 - 22:01

Kar pomeni 9,5%