krpan in druščina postani član

Naslov teme: Kako odpraviti kratkoročno nezaračunane prihodke na kontu 191

3047  31.10.2018 - 19:45h / DDV / Avtor: SP / 1047 / 4

Pred leti smo knjižili kratkoročno nezaračunane prihodke na 191/760. Prihodke smo vključili v takratni davčni obračun. Žal v kasnejših letih ni prišlo do odprave teh nezaračunanih prihodkov na kontu 191 in jih nepravilno še vedno izkazujemo v Bilanci stanja. Ali jih lahko odpravimo s prenosom v gospodinjstvo 919/191 (da ne bo vpliva na davčno osnovo)?

J.G. - 01.11.2018 - 09:26

Odpravite jih obratno ko ste jih oblikovali. Zakaj ne bi bilo vpliva na davčno osnovo? Super je, če jo zmanjšate.

SP - 01.11.2018 - 10:33

Časovne razmejitve so bile v preteklosti neustrezno oblikovane, zdaj pa bi jih radi odpravili brez davčnih posledic (ki bi bile sicer za nas tokrat ugodne, saj ne bi povečevale prihodkov)? Ali je možna njihova slabitev in kako?

IO - 01.11.2018 - 15:35

Prihodke ste ob oblikovanju AČR očitno neupravičeno oblikovali, saj ste s tem neupravičeno knjižili prihodke brez ustrezne podlage. Povečevanje rezultata z neupravičenim povečevanjem prihodkov je eden od pogostejših oblik knjigovodskih poneverb zaradi izkazovanja prevelikih prihodkov. Ali boste uspeli brez davčnih posledic odpraviti neupravičeno stanje na AČR je vprašanje. V kolikor gre za nezanemarljiv znesek potem boste prav gotovo morali pojaniti okoliščine in upravičenost oblikovanja in odprave teh prihodkov in AČR-jev.

SP - 02.11.2018 - 19:59

Kje pa je potrebno pojasnjevati to odpravo? Morda v kakšni od vrstic ali prilog davčnega obračuna?