krpan in druščina postani član

Naslov teme: 174 ur in obračun plač

5897  04.08.2008 - 08:29h / Ostalo / Avtor: M.1. / 8994 / 4

Pozdravljeni,
imam eno dilemo, prebrala sem že vse stare odgovore, pa še ne vidim rešitve:

podjetje obračunava 174ur/mesec za plačo. Bruto plača je vsak mesec jasno enaka, za 174 ur,in tudi na plačilni piše, da je ur 174. Nadur skorajda ni, če pa kakšna je, jo obračunajo v stimulaciji-vem, da to ni prav, ampak ni moje, da to določam.

Skratka, zaposleni je opravil v mesecu, ki ima 184 rednih ur, izjemoma 210 ur. Za razliko od 174 do 210 je ostal doma in pravi, da bo to koristil, ker je to višek.Kako naj se to sploh prikaže?

Pa še to: če ima podjetje povprečje 174 ur, mesec pa 184 ur, ali je zaposleni upravičen, da zahteva izplačilo še za 10 ur? Kaj pa obratno: če ima mesec 160 ur, a naj mu potem za 14 ur zmanjša plačo?
Skratka, kup nejasnosti.Posebej zato, ker se nadure obračunavajo interno, in to pripelje do večje zmešnjave.
Na koncu, če seštejem plače, je isto, ali dobi vsak mesec za 174 ur, ali pa vsak mesec po dejanskih urah, itak se izravna. Ampak če se vsak emsec poleg 174 še poračunava razlika, kot se dela trenutno, je pa res vse narobe. (razlika se poračunava v stimulaciji)

Kako to rešujete drugje? HVala.

mr - 04.08.2008 - 10:31

V praksi sem srečevala že več različnih "metod" izračunavanja - vsaka ima svoje prednosti in slabosti.
Tale z obračunom 174 ur na mesec je idealna, kadar imate sistem "režijskih plač" in se ne ozirate preveč na dejansko izrabo delovnega časa - takoj ko želite ure razbijati npr. na nadomestilo za redni letni dopust, nadomestilo za boleznine (predvsem pri daljših odsotnostih), se vam zaplete.
V tem konkretnem primeru (v mesecu, ko je bil po dogovorjenem delovnem času fond ur 184, delavec pa je oddelal 210 ur), ima delavec (ne glede na metodo obračuna) "v dobrem" 26 ur  (in ne 36). Ravno tako tudi izračunavate presežek opravljenih ur za izračun morebitnega "dodatka na uspešnost"; vedno torej na "dejanski fond ur" in ne na to, kar obračunavate ob izračunu plač.

Način obračuna bi moral biti poredeljen v "pravilniku o obračunu plač". Metoda z "dejanskim fondom ur" je takšna, da iz pogodbe o zaposlitvi in pravilnikov izračunate osnovno plačo in vse dodatke za redno delo, urno postavko nato dobite z deljenjem te plače z dejanskim fondom ur, izračunano urno postavko nato pomnožite s številom opravljenih ur. Po tej metodi je redna plača vsak mesec konstantna. Druga je, če uporabljate fiksni fond ur (torej 174 pri 40 urnem delavniku). Po tej metodi je urna postavka izračunana tako, da mesečno plačo delite z 174, nato pa množite s številom opravljenih / priznanih ur (to število je potem enako dejanskemu mesečnemu fondu ur, ki je odvisen od "urnika" - običajno število delavnikov v mesecu pomnožite z 8, če imate proste delovne sobote in 40 urni delovni teden). Tudi po tej metodi sledite dejansko opravljenim uram, urna postavka je v vseh mesecih fiksna, plača pa variira glede na število ur v mesecu.

Torej: če vam teh fiksnih 174 ur do sedaj ni delalo težav (predvsem pri nadomestilih) - letno se potem kvota ur tako ali tako izravna. Le pri "internih izračunih", kdaj je kdo svojo obveznost opravil oz. koliko ur ima še v dobrem ali pa jih dolguje, uporabljajte "dejanski fond ur".

M.1. - 04.08.2008 - 10:35

Najlepša hvala za izčrpen odgovor!
Da, v pogodbah je določena samo osnovna plača za polni delovni čas - tega imamo pa postavljenega na 40 ur/tedensko.

mik - 04.08.2008 - 13:09

Mr
 
 v zvezi z fiksnim fondom ur 174x12=2088 (in mesečno enako plačo) me zanima:
- kako obračunate ure za novga delavca ki prične z delom npr. 10.07.2008"
- kateri fond ur prikazjete v M4 
-kaj naredite z razliko ur če je dejanski fond ur 2096 --> 12x pa je 2088. Ali
 en mesec bračunate 182 ur?

l.p.m.k.

mr - 05.08.2008 - 09:11

Če je dejanski letni fond ur različen od 2088, potem to "poračunamo" v decembru. V M4 je dejanski letni fond ur.
Odhodov / prihodov sredi meseca se pravzaprav ne spomnim, bi pa verjetno obračunali ure tako, da bi dejansko opravljene ure delili z dejanskim fondom ur in pomnožili s 174. Za konkreten primer: od 10.7. do 31.7. je 16 delovnih dni, torej 128 ur, preračunano po formuli (v juliju je bil fond ur 184): 121 ur.

Ob vseh menjavah zaposlitve je v primeru, da delavec sredi leta na ta način preide iz sistema "174" na sistem "dejanskega fonda ur", lahko nekaj težav pri M4. To nato rešujejo na ZPIZ posamično.