krpan in druščina postani član

REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2022 (16.09.2022)

 

rak - 19.09.2022 - 07:53

Pri obračunu nadomestila povračila stroškov za prehrano med delom lahko upoštevate število delovnih dni oziroma ur rednega delovnega časa, opredeljenega z vašim aktom, v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Delavcu ne pripada nadomestilo za prehrano za čas dopusta, ob odsotnosti zaradi bolezni […].
 
 Vprašanje: Zaradi povečanega obsega dela smo zaposlenemu v avgustu odredili dve delovni soboti. Koliko neobdavčenih malic mu pripada? 22 ali 24? Če 22, kako se obračuna za dneve, ko je v bistvu delal nadure?

Uredništvo - 20.09.2022 - 07:44

Odgovor vam podaja prvi in drugi odstavek 2. člena Uredbe-davčna:
DELOVNE SOBOTO
(1) Povračilo stroškov za prehrano med delom se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten štiri ure ali več, do višine 7,96 eura.
NADURE
(2) Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, se za ta dan, poleg povračila stroškov za prehrano med delom v skladu s prejšnjim odstavkom, v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, do višine 0,99 eura za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.

Če je delavec v avgustu 2022 zraven delovnih dni (pon-pet; 22 delovni dni) opravil tudi 2 delovni soboti in je vsak delovni dan delal 4 ure ali več, potem 24.
Če je v delovnem dnevu, ko je opravljal nadure, delavec delal 10 ur ali več, mu za vsako uro nad 8 ur lahko dodate za malico 0,99 €.
Seveda je to le tisti znesek, ki dajatveno ni obremenjen, ob ureditvi z delovno pravnim aktom.


 

jaz - 14.11.2023 - 13:04

dober dan lahko delodalec v leto 2023 plačuje za malico manj 7,96 eura.  ??