Obračun prokure za zastopanje

Podatki o prokuristu
Podatki o naročniku
Podatki za obračun

 



Pošlji povezavo članka.
Obračun prokure za zastopanje