Misija »regres« zaključena. Regres bo razbremenjen. (26.04.2019)


 

Državni zbor sprejel vladna predloga novel za razbremenitev regresa

 

Ljubljana, 25. april 2019 – Državni zbor je sprejel vladna predloga novel Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki omogočata, da bo že letošnji regres do višine povprečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov. Vlada je s predlaganima novelama držala obljubo in že za leto 2019 sprejela prvi ukrep v okviru obljubljene davčne optimizacije. Država se s tem ukrepom odpoveduje prihodkom v korist ljudi in podjetij.

 

Potem, ko je Ekonomsko-socialni svet podprl izvzetje razbremenitve regresa iz paketa davčne razbremenitve dohodkov, je vlada konec marca sprejela predloga novel Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

 

Z razbremenitvijo dela se bo okrepila konkurenčnost poslovnega okolja, kar vpliva na vzdržno gospodarsko rast in povečanje globalne konkurenčnosti Slovenije. Ob sprejemu predlogov na vladi je minister za finance dr. Andrej Bertoncelj pozval k porabi regresa v Sloveniji, saj »tudi s tem povečujemo domačo potrošnjo in poganjamo gospodarsko rast«.

 

Predlog novele Zakona o dohodnini predvideva, da se v davčno osnovo za odmero dohodnine ne všteva regres za letni dopust do višine 100 % povprečne mesečne plače, določa pa se tudi postopek vračila že izračunane in odmerjene akontacije dohodnine v letu 2019 v primerih, ko so delodajalci regrese že izplačali. Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj je po sprejemu novel na vladi dodal še, da je vlada s tem svoj del naloge opravila, »na delodajalcih pa je, da določijo višino izplačanega regresa«.

 

Sprejete spremembe za leto 2019 bodo veljale za vsa izplačila regresa za letni dopust. Zaposleni, ki so ali bodo pred uveljavitvijo novel regres že prejeli, bodo upravičeni do vračila preveč plačane dohodnine in prispevkov. Vračilo bo po uradni dolžnosti izvedla Finančna uprava RS, in sicer bosta akontacija dohodnine in prispevki zaposlenega vrnjeni neposredno zaposlenemu, prispevki delodajalca pa delodajalcu. Vračilo bo izvedeno najpozneje v tridesetih dneh od vročitve odločbe in ob pogoju, da prejemnik vračila nima neporavnanih davčnih obveznosti. Do uveljavitve obeh novel, kar bo dan po objavi v Uradnem listu, je pri izplačilu regresa treba akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost obračunati in plačati po veljavni zakonodaji.

 

 

Vir: Spletne strani Ministrstva za finance [26.04.2019].

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
Misija »regres« zaključena. Regres bo razbremenjen.