Vlada o predlogu stališča glede sistema virov lastnih sredstev EU (13.09.2018)


 

Vlada o predlogu stališča glede sistema virov lastnih sredstev EU

 

Vlada je na dopisni seji dne 11.09.2018 sprejela predlog stališča Slovenije glede predloga sklepa Sveta EU o sistemu virov lastnih sredstev EU. Na splošno ocenjujemo, da na področju prihodkov proračuna EU trenutni sistem, ki temelji na bruto nacionalnem dohodku (BND vir), deluje dobro.

 

Slovenija zagovarja ukinitev vseh rabatov. V zvezi s prenovljenim DDV virom ugotavljamo, da predlog sicer prinaša nekoliko več poenostavitev, vendar menimo, da tudi prenovljeni DDV vir ni pravičen do držav, ki zaradi dobro delujočih sistemov pobiranja zberejo večji delež obračunanega davka in imajo manjšo vrzel DDV. Zato je Slovenija bolj naklonjena ukinitvi tega vira, ki bi ga v celoti nadomestil BND vir.

 

Na področju tradicionalnih lastnih virov Slovenija nasprotuje predlaganemu znižanju stopnje zadržanih sredstev iz naslova pobranih carin na 10 %. Ocenjuje namreč, da tudi obstoječa 20 % stopnja ne pokrije vseh stroškov pobiranja carin in delovanja carinskega sistema v Sloveniji.

 

Slovenija je zadržana do predlogov novih lastnih virov s področja evropske sheme za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov in skupne konsolidirane davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, saj omenjena predloga ne prispevata k poenostavitvi in preglednosti sistema lastnih virov, hkrati pa njuno uvedbo ocenjuje kot administrativno zelo zapleteno.

 

Na splošno tudi nismo naklonjeni uvedbi novih virov na ravni EU, ki že predstavljajo nacionalni javnofinančni vir, saj bo vsako zniževanje nacionalnih javnofinančnih prihodkov otežilo doseganje dolgoročne uravnoteženosti javnih financ, kot to zahtevajo nacionalna in evropska fiskalna pravila.

 

Slovenija ocenjuje, da je predlog o uvedbi nacionalnih prispevkov na osnovi deleža nereciklirane plastične embalaže potrebno dodatno pojasniti, je pa v smislu iskanja rešitev za nove še neizkoriščene možne vire proračuna EU pripravljena na nadaljnjo razpravo o tem predlogu.

 

 

Vir: povzeto po spletnih straneh Vlade Republike Slovenije [13.09.2018].

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
Vlada o predlogu stališča glede sistema virov lastnih sredstev EU