SPREMEMBE PRI NAPOTENIH V AVSTRIJO LE NA VIDIKU (19.05.2017)


 

Številne aktivnosti Vlade RS za rešitev težav napotenih delavcev in prevoznikov na delu v Avstriji

 

Vlada je sprejela informacijo o izvedenih aktivnostih na podlagi priporočila Državnega zbora Vladi Republike Slovenije v zvezi s problematiko napotenih delavcev in prevoznikov pri opravljanju dela v Republiki Avstriji.

 

Aktivnosti na področju omejevanja problematike, s katero se soočajo slovenska podjetja in obrtniki, ki čezmejno opravljajo storitve v Republiki Avstriji, pristojni organi Republike Slovenije rešujejo na več različnih ravneh, in sicer so bile v zadnjem trimesečnem obdobju izvedene naslednje aktivnosti:

 

·                    Republika Slovenija je preko svojih diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini vzpostavila kontakt in sodelovanje s preostalimi sosednjimi državami Republike Avstrije (predvsem države V4), ki se soočajo s podobnimi težavami, kot slovenska podjetja. Na tej podlagi se je oblikovalo pismo veleposlanikov V4 in Slovenije na Dunaju v zvezi s težavami pri čezmejnem opravljanju storitev, naslovljeno na zveznega kanclerja, ministre za socialo in delo, promet, gospodarstvo in finance, na gospodarsko zbornico, industrijsko združenje ter stalno predstavništvo Evropske komisije na Dunaju, v katerem je bilo izpostavljeno iz prakse izhajajoče stališče Višegrajskih držav in Slovenije do omenjene problematike.

 

·                    Dne 10.2.2017 se je Metka Ipavec, Stalno predstavništvo RS pri Evropski uniji, sestala z namestnico GD za notranji trg Irmfried Schwimmann, kjer je izpostavila novo avstrijsko zakonodajo na področju preprečevanja plačnega in socialnega dumpinga, ki ima negativne posledice na čezmejno poslovanje slovenskih podjetij. 

 

·                    Republika Slovenija je v imenu 9 enako mislečih držav članic (BG, CZ, HU, LT, LV, PL, RO, SK) uspela to problematiko pod točko AOB uvrstiti tudi na dnevni red zasedanja Sveta za konkurenčnost.

 

·                    Dne 21.3.2017 sta se generalni direktor Direktorata za zadeve EU na Ministrstvu za zunanje zadeve RS David Brozina in veleposlanik Iztok Jarc sestala z veleposlanico Republike Avstrije v Ljubljani Sigrid Berko.

 

·                    Dne 22. 3. 2017 se je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Počivalšek, v luči intenzivnega dialoga med državama in iskanju rešitev pri čezmejnem opravljanju storitev sestal z avstrijskim zveznim ministrom za delo in socialne zadeve, g. Stögerjem, ter podkanclerjem in zveznim gospodarskim ministrom dr. Mitterlehnerjem. Minister Stöger je tudi sprejel pobudo ministra Počivalška, da se oblikuje skupna strokovna delovna skupina, ki bi lahko spremljala in obravnavala problematiko izvajanja te zakonodaje na konkretnih primerih.

 

·                    V zvezi z navedeno problematiko se je namestnica stalnega predstavnika Metka Ipavic sestala tudi z generalnimi direktorjem DG MOVE, Henrikom Hololeiem.

 

·                    V začetku aprila 2017 se je državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, g. Pogačar  sestal z avstrijskim zveznim ministrom za delo in socialne zadeve, g. Stögerjem.

 

V zvezi z reševanjem problematike čezmejnega izvajanja storitev se je Republika Avstrija, tudi na podlagi intervencij Republike Slovenije in drugih zainteresiranih držav članic, odločila spremeniti Zakon o preprečevanju plačilnega in socialnega dumpinga. Avstrijska vlada je namreč konec marca 2017 potrdila predlog novele Zakona o preprečevanju plačilnega in socialnega dumpinga in ga posredovala v avstrijski parlament. Predvideno je, da novela stopi v veljavo s 1. 6. 2017.

 

Na podlagi dogovora ministrov Počivalška in Stögerja se izvajajo tudi nadaljnje aktivnosti za vzpostavitev skupne strokovne delovne skupine, ki bo spremljala in obravnavala problematiko izvajanja nove avstrijske zakonodaje v praksi.

 

Na ravni EU se predvideva, da bo konec maja 2017 Evropska komisija predstavila paket sprememb predpisov s področja cestnih prevozov. Kot kaže, namerava Komisija objaviti posebno uredbo (lex specialis) o delavcih, ki naj bi v okviru t.i. cestnega svežnja urejala problematiko avtoprevoznikov po principu napotenih delavcev, vendar prilagojeno njihovi specifiki.

 

V zvezi z delom priporočila Državnega zbora Republike Slovenije Vladi Republike Slovenije naj pri reševanju te problematike aktivno sodeluje z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije, Vlada Republike Slovenije navaja, da na pozive tako Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot tudi Ministrstva za infrastrukturo glede posredovanja konkretnih primerov v zvezi s težavami slovenskih prevoznikov oziroma podjetij zaradi izvajanja avstrijskega zakona, omenjeni zbornici nista posredovali nobenih pisnih informacij o konkretnih primerih težav slovenskih podjetij. Posredovale pa so informacije o primerih iz leta 2016, ko omenjeni zakon še ni stopil v veljavo.

 

 

Vir: Spletne strani Vlade Republike Slovenije [19.05.2017].

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
SPREMEMBE PRI NAPOTENIH V AVSTRIJO LE NA VIDIKU