SPREMEMBE PRI KORIŠČENJU OČETOVSKEGA DOPUSTA (09.01.2017)


 

V letu 2017 več plačanih dni očetovskega dopusta

Očetje bodo imeli na voljo skupno 25 dni plačanega očetovskega dopusta in 25 dni neplačanega očetovskega dopusta.

 

Nova ureditev ureja drugačen način koriščenja očetovskega dopusta. Skrajšal se bo neplačani del v korist plačanih dni dopusta. V letu 2016 se je namreč začelo postopno preoblikovanje neplačanega očetovskega dopusta v plačanega in sicer se vsako leto 25 dni neplačanega dopusta preoblikuje v 5 dni plačanega očetovskega dopusta.

V letu 2017 bo oče upravičen do 50 koledarskih dni očetovskega dopusta. 25 koledarskih dni očetovskega dopusta bo plačanega, saj za njih država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Za ostalih 25 koledarskih dni pa bo država zagotavljala plačilo prispevkov za socialno varnost.

 

Koriščenje dopusta

Prvih 15 koledarskih dni očetovskega dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Od 1. 1. 2017 ima oče pravico še do 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga mora izrabiti v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka. Ostalih 25 koledarskih dni, za katere so plačani prispevki, oče lahko izrabi do tretjega leta starosti otroka.

 

Kdo je upravičen

Nova ureditev velja za vse očete novorojenčkov, ki prvič uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta (vloge vložene po 1. 1. 2017). Plačane dneve očetovskega dopusta po novi ureditvi pa bodo lahko uveljavljali tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izkoristili neplačanega dela očetovskega dopusta, tudi če so v letu 2016 že pridobili pravico do 5 plačanih dni. Če so jih že izkoristili, bodo imeli možnost izrabiti še 5 dni. Če pa teh 5 plačanih dni še niso izkoristili, pa bodo lahko izrabili 10 dni v strnjenem nizu. Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, pa nova ureditev ne velja, saj pravice do neplačanega dopusta, ki se preoblikuje v plačani dopust, več nimajo oziroma je ne morejo uveljavljati.

 

Kje se uveljavlja očetovski dopust

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo. Center prizna pravico do očetovskega dopusta z odločbo. V vlogi še ni potrebno navesti datumov izrabe dopusta. Po izrabi oče sporoči datume na center za socialno delo zaradi izplačila nadomestila.

 

 

Vir: Spletne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti [09.01.2017].

 

Vaš komentar
1 Komentiraj odgovor

Odg:SPREMEMBE PRI KORIŠČENJU OČETOVSKEGA DOPUSTA

Avtor: JASNA | 10.01.2017 08:46

Ta , ki sprejema to zakonodajo očitno nima dela, da je lahko doma

kadar se zmisli.Le kako lahko  narediš vse v roku, ko si vezan na datume, če nimaš zaposlenega cel mesec??? ne moreš kar vzeti študenta, da ga nadomesti.Enostavno so dejavnosti, kjer imaš probleme, ki jih nekateri ne razumejo.Naj rajši dvignejo višino nadomestila porodici , najlažje je drekat

pri delodajalcu v gospodarstvu. V negospodarstvu je tako vseeno, pa se pač še malo podaljšajo čakalne vrste... nekaj ti rešijo na sodišče še dve leti kasneje itd... pa se sprašujemo od kje takšne  vrste, da še kakšen umre zaradi tega. Ne vem a smo že vsi na luni..Včasih smo tudi rodili in šli delat po 7 mesecih in otroci v vrtec manj so bili bolani, kot so sedaj, moja mama pa celo 8 otrok rodila doma, delat šla po treh mesecih na mraz in dež in živela še pa še brez zdravil..Utrdite se moramo , ne pa biti mevže in samo , kaj nam bo država dala , da bomo imeli enega ali dva..

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
SPREMEMBE PRI KORIŠČENJU OČETOVSKEGA DOPUSTA