SPREJEM IZHODIŠČ ZA PRENOVO SISTEMA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V RS (11.07.2017)


 

Vlada RS in socialni partnerji soglasno sprejeli Izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v RS

 

Ekonomsko-socialni svet je dne 07.07.2017 sprejel usklajena Izhodišča, ki po svoji vsebini predstavljajo nabor vseh rešitev, o katerih je bilo doseženo soglasje glede izhodišč za pripravo bodočih zakonskih sprememb na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v začetku leta 2016 pripravilo Belo knjigo o pokojninah, ki obravnava temeljna načela pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot tudi nabor možnih ukrepov, podprtih z izračuni in simulacijami učinkov, ki bi lahko zagotovili dolgoročno javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema in ustrezne dohodke v starosti tudi po izteku prehodnega obdobja iz reforme 2013.

 

Na podlagi intenzivne razprave, ki je potekala med Vlado Republike Slovenije in socialnimi partnerji v obdobju od junija 2016 do konca marca 2017 so bila pripravljena Izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.

 

Vlada RS in socialni partnerji se strinjajo, da zadnja pokojninska reforma še kaže pozitivne učinke glede vzdržnosti pokojninskega sistema. Kljub temu pa je potrebno pravočasno sprejeti zakonske podlage, ki bodo z namenom zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema in ustreznih pokojnin omogočile implementacijo novih ukrepov po izteku prehodnih obdobij.

 

Bodoče spremembe morajo biti izvedene premišljeno, ob širšem soglasju s socialnimi partnerji ter da morajo temeljiti na izhodiščih in temeljih načelih dokladnega pokojninskega sistema, ki so že zgodovinsko vgrajena v slovenski pokojninski sistem.

 

 

USKLAJENA IZHODIŠČA ZA PRENOVO SISTEMA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

 

 

Vir: Povzeto po spletnih straneh MDDSZ [11.07.2017].

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
SPREJEM IZHODIŠČ ZA PRENOVO SISTEMA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V RS