NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE STRANI

Navodila za uporabo spletne strani so tukaj objavljena v celoti za vsa poglavja in podatkovne ter vsebinske rubrike. Ko se nahajate v posamezne poglavju ali podatkovni oz. vsebinski rubriki, imate neposreden vpogled v navodilo za uporabo izbranega poglavja ali podatkovne oz. vsebinske rubrike.

Spletno stran tako sestavljajo:

A. GLAVNA POGLAVJA

 • Davčni klepet s cesarico;
 • Spodsekajmo neznanje;
 • Računajmo na prste;
 • Martinove zasoljene;

Prikaz podpoglavij v glavnih poglavjih lahko dobite s klikom na posamezno poglavje ali s postavitvijo kurzorja na poglavje, pri čemer se v navigacijskem stolpu prikažejo podpoglavja, katere lahko izberete direktno s klikom na posamezno podpoglavje.

B. PODATKOVNE IN VSEBINSKE RUBRIKE

B.1 Podatkovne in vsebinske rubrike – vidne le, ko se nahajate na osnovni spletni strani:

 • Krpanov blog;
 • Novice;
 • 5 razlogov za SuperDavke;
 • Anketa;

B.2 Podatkovne in vsebinske rubrike – vidne venomer, ko se nahajate na spletni strani ali njenih podstraneh:

 • Krpanov Imenik;
 • Kobiličini linki;
 • Cesarjev urnik;
 • Išči tlačana.

Na zgornjem desnem delu spletne strani so podana še naslednja polja:

 • Klub davkoplačevalcev = včlanite se v najstarejši klub davkoplačevalcev v Sloveniji;
 • Navodila = opis delovanja spletnih strani;
 • Zemljevid = struktura spletne strani;
 • Pišite nam = vsaka komunikacija – predlogi, pripombe, ideje … je dobrodošla;
 • Pomagaj Krpanu = priporoči spletno stran prijatelju, poslovnemu partnerju;
 • Oglaševanje = oglašujte na najbolj obiskani spletni davčni strani v Sloveniji.

DAVČNI KLEPET S CESARICO

Davčni klepet s cesarico sestavljajo naslednja podpoglavja:

 • Vsi klepeti = izbor vseh tem v davčni klepetalnici. Prikaže se število tem, kot si nastavi vsak uporabnik sam (5, 10, 15, 20 ali 30 tem);
 • Nova objava = direkten vstop v davčno klepetalnico z objavo nove teme;
 • Zadnji klepet = ogled zadnje vpisane teme v davčno klepetalnico;
 • Največ ogledov preteklega dne = prikaz 5 tem prejšnjega dne, ki so zabeležile največ ogledov;
 • Največ komentarjev prejšnjega dne = prikaz 5 tem prejšnjega dne, ki so zabeležile največ odgovorov, komentarjev, nasvetov …

Najbolj obiskana davčna klepetalnica v Sloveniji vam podaja možnost izmenjave mnenj, pogledov, izkušenj, domislic ....

Davčna klepetalnica deluje na anonimni osnovi, kjer se vsak predstavi s svojim skritim imenom (t.i. »nickname«).

Pomembno – sistemske nastavitve

Priporočamo, da si glede na velikost vašega monitorja nastavite število tem, ki vam jih naenkrat prikazujemo. Nastavitev lahko opravite sami – spodaj desno pod objavljenimi temami, ko se nahajate v podpoglavju »vsi klepeti«. Izbrana nastavitev števila tem bo uporabljena tudi v nekaterih ostalih poglavjih in vsebinskih rubrikah (npr. Martinove zasoljene ali Krpanov imenik).

Podajanje novih tem

Ko želite podati vaše vprašanje ali mnenje, to storite s klikom na »Nova objava«. Za davčni klepet lahko uporabljate vaše pravo ali namišljeno ime – vzdevek. Pri naslovu tem vpišete kratek naslov vaše teme, hkrati pa na desni strani s klikom na krogec označite davčno področje za novo temo:

 • Dohodnina;
 • DDPO;
 • DDV;
 • Drugi davki in takse;
 • Ostalo.

Po izbiri imena – vzdevka in naslova teme v spodnje polje zapišete vaše vprašanje, mnenje, razmišljanje ... Ko ste dokončali vaš zapis, kliknete na »Potrdi« in vaš zapis bo zajet med temami spletne davčne klepetalnice.

Podajanje odgovorov

V primeru, da želite podati odgovor, razmišljanje, mnenje … k obstoječi temi, kliknete na želeno temo. Pod izbrano temo so podani vsi odgovori na izbrano temo.

Imate možnost:

 • komentarja teme – kliknete na »Komentiraj temo«;
 • komentar posameznega odgovora pri posamezni temi – kliknete na »Komentiraj odgovor« (odgovor lahko komentirate šele, ko je posamezni odgovor odprt).

Prebiranje in pregledovanje tem

Prebirate in pregledujete lahko vse teme v davčni klepetalnici s klikom na temo, nato na odgovor. V kolikor ima posamezna tema več odgovorov, lahko prebirate:

 • vsak posamezen odgovor s klikom na odgovor;
 • vse odgovore hkrati s klikom na »Odpri vse odgovore«.

Na računalniškem ekranu se vam hkrati prikaže število tem, kot ste jih izbrali sami v že navedenih nastavitvah. V kolikor želite pregledovati še starejše teme, imate zgoraj in spodaj levo navigacijski kurzor, kjer se lahko naprej in nazaj premikate po arhivu tem tekočega leta.

Arhiv tem preteklih let pridobite s klikom na »Arhiv«. Če ste izbrali določeno temo iz arhiva preteklih let, se vrnete v pregledovanje tem tekočega leta preprosto s klikom na »Vse teme«.

Cesaričin iskalec

V veliko pomoč pri iskanju odgovorov, razmišljanj itd. na vaša vprašanja vam je lahko tudi iskalec, ki ga vklopite s klikom na »Cesaričin iskalec«. Vse možnosti iskanja (po avtorju, vsebini, časovna omejitev, področje iskanja) so enostavne in jih lahko sami razberete iz vsebine samega iskalca.

Po vpisu iskanih podatkov v Cesaričin iskalec dobite zadetke s klikom na »Poišči«. Vsebina iskane besede je rumeno obarvana v posamezni temi (pri sami temi ali odgovoru), zadetki – teme so razporejeni v kronološkem zaporedju (padajoči datumi od najnovejšega do najstarejšega).

SPODSEKAJMO NEZNANJE

Vabimo vas, da se udeležite naših strokovnih specializiranih davčnih izobraževanj. Kot vodilna institucija v slovenskem prostoru za navedeno področje zagotavljamo vrhunske predavatelje iz prakse, bogato strokovno gradivo ter primerno delovno okolje (predavalnice, pogostitev ...).

Poglavje »Spodsekajmo neznanje« sestavljajo naslednja podpoglavja:

 • Aktualni seminar = celovit nabor informacij za trenutno razpisani seminar (program, kraj izvajanja, predavatelj, cena itd.), ko je že podana možnost vaše prijave s pomočjo elektronske prijavnice;
 • Predvideni seminarji = seznam načrtovanih seminarjev z navedbo osnovne vsebine in lokacij, kjer se bo izobraževanje izvedlo;
 • Izvedeni seminarji = ogled izvedenih seminarjev s prikazom celovitih podatkov za izvedene seminarje (program, kraj izvedbe, predavatelj, cena itd.);
 • Srečanja članov kluba davkoplačevalcev = slikovni prikaz naših tradicionalnih letnih 3-dnevnih srečanj članov kluba, SUPER kluba in DELUX SUPER kluba davkoplačevalcev ter ostalih – nepozabni spomini na strokovna srečanja, obogatena s spoznavanjem kulturno-etno-kulinaričnih doživetij kraja, kjer se srečanje izvede;
 • Knjiga vtisov = mnenja in ocene udeležencev seminarjev o naših izobraževalnih dogodkih.

RAČUNAJMO NA PRSTE

S poglavjem »Računajmo na prste« vam želimo omogočiti izračun davčnih bremenitev nekaterih najpogostejših dohodkov fizičnih oseb, pri čemer lahko v odvisnosti od vrste dohodka za večino prikazanih dohodkov izhajate iz bruto ali neto zneska posameznega dohodka. Izračunan davčnih bremenitev posameznih zvrsti dohodkov fizičnih oseb si lahko seveda tudi natisnete.

Poglavje »Računajmo na prste« sestavljajo naslednja podpoglavja:

 • Obračun plače = izračunajte plačo za sklenjeno redno delovno razmerje (izhajate lahko iz bruto ali neto zneska plače);
 • Obračun avtorskega honorarja = izračunajte avtorski honorar (izhajate lahko iz bruto ali neto zneska avtorskega honorarja);
 • Obračun podjemne pogodbe = izračunajte podjemno pogodbo (izhajate lahko iz bruto ali neto zneska podjemne pogodbe);
 • Obračun najemnine = izračunajte najemnino za stanovanjski ali poslovni prostor, upoštevajoč normirane stroške (izhajate lahko iz bruto ali neto zneska najemnine);
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike = izračunajte prispevke za socialno varnost za zasebnike (samostojne podjetnike posameznike, odvetnike …);
 • Prikaz sklicev za plačevanje dajatev za zasebnike = z izbiro občine sedeža zasebnika vam prikažemo ustrezen sklic (vključujoč tudi transakcijske račune) za plačilo dajatev za zasebnike, zaposlene pri zasebnikih ...

MARTINOVE ZASOLJENE

S poglavjem »Martinove zasoljene« skušamo duhamornim davkom dodati šcepec humorja z davčnega področja.

Poglavje »Martinove zasoljene« sestavljajo naslednja podpoglavja:

 • Šale = izbor davčnih šal, predvsem povezanih z dajatvami;
 • Slovenske ponarodele pesmi = prepesnitve pesmi slovenskih pesnikov prinašajo aktualni davčni utrip iz prakse;
 • Davčni leksikon = asociacije za običajno davčno izrazoslovje;
 • Kobiličine čestitke = razveselite svoje bližnje ali poslovne partnerje z inovativnimi davčnimi čestitkami.

Vsi obiskovalci spletne strani ste vabljeni, da nam posredujete tudi vaš prispevek k obogatitvi davčnih šal, davčnega leksikona in slovenskih ponarodelih pesmi.

KRPANOV BLOG

Sam reinkarnirani Martin Krpan bo ob zanimivih, aktualnih dogodkih, ki so posredno ali neposredno povezani z dajatvami, objavljal svoja razmišljanja, zapise, mnenja, trditve. Vsekakor se bo občasno tudi dotaknil slovenske davčne kulture – na obeh straneh, torej pri cesarju in brdavsih na eni strani in tlačanih na drugi strani.

Vabljeni tudi k podajanju svojih mnenj glede na podano tematiko – odgovore lahko podajate na podoben način, kot pri davčnem klepetu (glej navodila za poglavje »Davčni klepet s cesarico«).

NOVICE

Objavljamo aktualne novice samega presvetlega cesarja ter njegovih brdavsov in vse ostalo, kar temu pritiče.

Vabljeni tudi k podajanju svojih mnenj glede na objavljeno novico – odgovore lahko podajate na podoben način, kot pri davčnem klepetu (glej navodila za poglavje »Davčni klepet s cesarico«).

5 RAZLOGOV ZA SUPERDAVKE IN 3 RAZLOGI ZA DDVPOZNAVALCA

V pomoč reševanja vsakodnevnih davčnih tegob, predvsem pa v zahvalo za izkazano zaupanje ob že 11. obletnici kluba davkoplačevalcev (od leta 1840 naprej) ter zelo dobro obiskanost naših davčnih seminarjev, Vam Martin Krpan tudi na teh spletnih straneh – seveda zgolj za pokušino - prikazuje del informacij, ki jih sicer objavljamo na www.superdavki.com in/ali www.DDVpoznavalec.si.

Trudili se bomo, da bomo vsaj 1x na 10 dni objavili kakšen članek iz superdavkov in DDVpoznavalca – pojasnilo strokovnjaka, pojasnilo DURS, nov – spremenjen davčni predpis ...

Verjamemo, da bodo objavljene informacije tudi za Vas dober pripomoček pri delu.

Če pa želite še kaj več, Vas z veseljem pričakujemo v SUPER ali DELUX SUPER klubu davkoplačevalcev na spletnih straneh www.superdavki.com ali na spletni strani www.DDVpoznavalec.si.

ANKETA

V rubriki »Anketa« vam omogočamo glasovanje na najaktualnejša vprašanja iz teorije in prakse, povezana predvsem z davki.

Anketa je anonimna in informativne narave ter predstavlja stališče obiskovalcev spletne strani do teme, ki je določen trenutek aktualna.

Sodelovanje v anketnem glasovanju izvedete z izbiro enega izmed ponujenih odgovorov ter s potrditvijo »Potrdi«.

Vpogled v rezultate ankete je vsak trenutek možen s klikom na »Rezultati«.

KRPANOV IMENIK

Oddajte vaš oglas v Krpanov imenik. Brezplačno! Preprosto – le s klikom na polje »Oddaj oglas«.

Vaš oglas lahko oddate v odvisnosti njegove vsebine v naslednje podrubrike »Krpanovega imenika«:

 • Programerske hiše se predstavijo;
 • Računovodski servisi;
 • Iščem – nudim zaposlitev.

Po vpisu oglasa bomo njegovo vsebino predhodno preverili in šele potem potrdili aktivacijo oglasa. Vse oglase v posameznih rubrikah si lahko seveda tudi ogledujete po posameznih podrubrikah in posameznih ponudnikih storitev.

Rubrika »Kobiličini linki« ponuja nekatere koristne povezave s področja davkov, financ in računovodstva. Koristne povezave se razvrščajo po abecednem vrstnem redu, kar omogoča boljšo preglednost le-teh.

Uredništvo www.davkoplacevalci.com vas vabi, da tudi sami predlagate koristno povezavo s klikom na »Pišite nam«.

CESARJEV URNIK

S pomočjo rubrike »Cesarjev urnik« boste lahko v prikazanem koledarju pogledali, kakšne obveznosti vam nalaga sam presvetli cesar na določen dan v letu. Prikazovali bomo tudi določene zanimive informacije, npr. »dan davčne svobode« za tlačane v Sloveniji in v nekaterih drugih državah. Vsekakor pa boste veseli dni, obarvanih rumeno (prazniki, dela prosti dnevi), kjer se boste tudi poučili, zakaj vas na ta dan tudi naš cesar ne gnjavi.

Člani kluba davkoplačevalcev boste tudi na vaš elektronski naslov obveščeni o pomembnih dogodkih v cesarjevem urniku. Dan pred pomembnim dogodkom.

IŠČI TLAČANA

Rubrika »Išči tlačana« je modni hit v smeri preverjanja davčnih zavezancev ob njihovi identificiranosti za namene DDV. Kot člani Evropske unije lahko seveda preverjate tlačane v kar 27 državah članicah.

Tlačane v Sloveniji lahko preverjate bolj sofisticirano, kot v EU:

 • samo z vpisom naziva ali dela naziva tlačana ali
 • s pomočjo njegove davčne ali matične številke.

Slovenski davčni tlačani, davčni zavezanci za DDV, ki so fizične osebe in ne opravljajo dejavnosti, so zaradi zakona o varstvu osebnih podatkov predstavljeni le z davčno številko.

Za prikazane podatke, ki jih pridobivamo iz cesarjevih virov, ne odgovarjamo. Škrati so vedno na delu (preverjeno!).

Varstvo podatkov

Podjetje Davčna Hiša Bilans d.o.o. avtomatsko zbira podatke o uporabi spletne strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Podjetje Davčna Hiša Bilans d.o.o. podatke o obiskanosti www.Davkoplacevalci.com uporablja za lastne potrebe.

Uporaba piškotkov

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se v celoti strinjate, da lahko uporabljamo piškotke in nam tako dajete polno dovoljenje, ki je varovano po 154. členu ZEKom-1.

Kako www.Davkoplacevalci.com uporablja piškotke?

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran, ki jo obiščete, pošlje brskalniku. Tako je lahko vaš naslednji obisk iste spletne strani bolj uporaben in lažji, tudi hitrejši. Piškotki imajo pomembno vlogo. Uporaba spleta bi bila brez njih znatno manj prijetna.

Piškotke uporabljamo za različne namene. Uporabljamo jih na primer, da si zapomnimo nastavitve vašega iskanja, da vam prikažemo ustreznejše teme, da štejemo, koliko obiskov ima neka spletna stran/tema, da vam pomagamo, da se prijavite za naše storitve, in da varujemo vaše podatke.

Spodaj si lahko ogledate seznam vrst piškotkov, ki jih uporablja www.Davkoplacevalci.com, in preberete, kako www.Davkoplacevalci.com uporablja te piškotke. V naših pravilih uporabe je razloženo, kako varujemo vašo zasebnost pri naši uporabi piškotkov in drugo.

Katere piškotke uporabljamo na spletni strani www.Davkoplacevalci.com?

1. piškotki spletne strani www.Davkopalcevalci.com (1st party cookies - lastni piškotki)

Ime piškotka Namen piškotka Čast trajanja Podjetje
PHPSESSID Izboljšanje funkcionalnosti 30 minut Davčna hiša Bilans d.o.o
PHPSESSID_BCK Izboljšanje funkcionalnosti 30 minut Davčna hiša Bilans d.o.o
ItemCountPerPage Izboljšanje funkcionalnosti 1 mesec Davčna hiša Bilans d.o.o
postsOpen Izboljšanje funkcionalnosti 60 minut Davčna hiša Bilans d.o.o

2. Piškotki tujih spletnih strani (3rd party cookies - drugi piškotki)

Ime piškotka Namen piškotka Čast trajanja Podjetje/Lastnik
act Integracija s socialnimi omrežji Do zaprtja brskalnika Facebook.com
c_user Integracija s socialnimi omrežji Do zaprtja brskalnika Facebook.com
datr Integracija s socialnimi omrežji Do zaprtja brskalnika Facebook.com
Fr Integracija s socialnimi omrežji 2 leti Facebook.com
Locale Integracija s socialnimi omrežji Do zaprtja brskalnika Facebook.com
lu Integracija s socialnimi omrežji 2 leti Facebook.com
P Integracija s socialnimi omrežji Do zaprtja brskalnika Facebook.com
presence Integracija s socialnimi omrežji Do zaprtja brskalnika Facebook.com
S Integracija s socialnimi omrežji 2 leti Facebook.com
xs Integracija s socialnimi omrežji Do zaprtja brskalnika Facebook.com
__utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Analytics
__utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut Google Analytics
__utmc Statistika ogledov spletne strani Do zaprtja brskalnika Google Analytics
__utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google Analytics
APISID Integracija s socialnimi omrežji 2 leti Google.com
BEAT Integracija s socialnimi omrežji 2 leti Google.com
HSID Integracija s socialnimi omrežji 2 leti Google.com
NID Integracija s socialnimi omrežji 6 mesecev Google.com
SAPISID Integracija s socialnimi omrežji 2 leti Google.com
SID Integracija s socialnimi omrežji 2 leti Google.com
SSID Integracija s socialnimi omrežji 2 leti Google.com
auth_token Integracija s socialnimi omrežji Trajno Twitter.com
guest_id Integracija s socialnimi omrežji 1 mesec Twitter.com
dnt Integracija s socialnimi omrežji 30 minut Twitter.com
lang Integracija s socialnimi omrežji Do zaprtja brskalnika Twitter.com
original_referer Integracija s socialnimi omrežji Do zaprtja brskalnika Twitter.com
remember_checked Integracija s socialnimi omrežji Trajno Twitter.com
remember_checked_on Integracija s socialnimi omrežji Trajno Twitter.com
secure_session Integracija s socialnimi omrežji Trajno Twitter.com
twid Integracija s socialnimi omrežji Do zaprtja brskalnika Twitter.com
twll Integracija s socialnimi omrežji Trajno Twitter.com
_twitter_sess Integracija s socialnimi omrežji Do zaprtja brskalnika Twitter.comPošlji povezavo članka.
NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE STRANI