A. Splošni podatki

Naziv firme
Sedež firme - ulica
Sedež firme - poštna številka, kraj ,
Zakonit zastopnik (priimek, ime)
Kontaktna oseba (priimek, ime)
Telefon
Telefax
Naslov internetne strani /
Elektronski naslov
Število redno zaposlenih delavcev
Leto ustanovitve
Leto pričetka poslovanja

B. Programska aplikacija je primerna za spremljanje poslovnih dogodkov (ustrezno označi - vpiši) :

majhne gospodarske družbe,
srednje in velike gospodarske družbe,
samostojni podjetniki,
zadruge,
društva,
pravnih oseb zasebnega prava,
javnega zavoda,

C. Programske poslovne aplikacije so namenjene podpori dela na področju (ustrezno označi - vpiši) :

knjigovodstva,
financ,
trženja (komerciale),
kadrov,

D. Teritorialno pokrivamo s svojimi storitvami :

Slovenija

E. Ostale posebnosti (kratek opis drugih posebnosti) :

Ažurni podatki o poslovanju, povsem spletna rešitev, najhitrejša izmenjava dokumentacije med podjetnikom in računovodstvom, odprava kakršnega koli pretipkavanja prejetih računov in ostalih dokumentov in virtualna asistentka. To je le nekaj izmed prednosti, ki odlikujejo AccountingBox. Več na accbox.net!Pošlji povezavo članka.
Krpanov imenik - Programerske hiše -