Naslov teme: regres

571
št. ogledov
6
št. odgovorov
1571
zap. št. teme
15:00 - 08.05.19 | Ostalo
Avtor: regres
Komentiraj temo Zapri vse odgovore
1571

Pozdravljeni,

zanima me, če lahko delavcu, ki ima bruto osnovno plačo 940,00 eur, izplačam 1.500,00 eur regresa, in če delavcu od tega ne bo treba plačat dohodnino . 

Hvala za odgovor.


Tematska rubrika: Prispevki ostalih področij
1571.1

regres

Komentiraj odgovor Avtor: mr-1 | 16:05 - 08.05.19

Lahko. Dohodnine  ne bo.

1571.2

regres

Komentiraj odgovor Avtor: Simbi | 17:40 - 09.05.19

Meni se pa ob prebiranju uradnih pojasnil v zvezi z regresom zastavlja eno vprašanje. 

Dokument na spletni strani FURS:

Obračuni davčnega odtegljaja – REK obrazci

Poročanje podatkov o izplačilu regresa po 1. 1. 2019 (1. izdaja, maj 2019, objavljeno včeraj)

4.0 PRIPRAVA POVZETKA OBRAČUNA DOHODKOV, IZPLAČANIH V PRETEKLEM KOLEDARSKEM LETU

Ali zapis v zadnjem stavku pomeni, da se regres do neobdavčene višine vseeno všteva med skupne letne dohodke, ki so osnova za izračun pripadajoče letne splošne olajšave? Upam, da ne....

1571.3

regres

Komentiraj odgovor Avtor: xxx | 07:42 - 10.05.19

Kaj pa je z REK-i za tista podjetja, ki smo regres izplačali marca torej pred spremembo? Prosim, če bi kar pod to temo kdo hotel odgovoriti.

1571.3.1

regres

Komentiraj odgovor Avtor: k.d. | 08:03 - 10.05.19

Na e-davkih imate pojasnila. 

2. Izplačila regresa pred uveljavitvijo novel ZDoh-2U in ZPIZ-2F

Izplačila regresa, ki so bila izvedena pred 4. 5. 2019, so bila davčno obravnavana po predhodno veljavnih pravilih. To pomeni, da je bil celotni znesek regresa upoštevan v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, prispevki pa so bili obračunani od zneska regresa v delu, ki je presegal 70 % PP (prispevki delojemalca in prispevki delodajalca).

Obe noveli (ZDoh-2U in ZPIZ-2F) v zvezi s temi izplačili predvidevata poseben postopek vračila preveč izračunane in odtegnjene akontacije dohodnine, preveč obračunanih in odtegnjenih prispevkov (vračilo delojemalcu) ter preveč obračunanih prispevkov (vračilo delodajalcu). Vračilo navedenih zneskov bo s posebno odločbo izvedel davčni organ. Na podlagi te odločbe bo FURS obračunano akontacijo dohodnine in morebitne obračunane prispevke delojemalca vrnil neposredno delojemalcu. V primeru izplačila regresa, od katerega so bili obračunani prispevki, pa davčni organ izda tudi odločbo delodajalcu, s katero se ugotovijo preveč obračunani prispevki delodajalca ter se vračilo izvede delodajalcu. Vračilo prispevkov delodajalca se ne izvede, če se v skladu s posebnimi predpisi ti prispevki samo izračunajo in ne plačajo (npr. prispevki delodajalca za PIZ za zaposlenega invalida nad kvoto, za katere se delodajalcu prizna oprostitev plačila, idr.).

Pri izračunu davčnih obveznosti, ki se vrnejo davčnemu zavezancu, davčni organ upošteva podatke, ki jih je na predloženem REK obrazcu prikazal delodajalec ob izplačilu regresa ter znesek povprečne plače, znan na dan izplačila regresa (upošteva se višina povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji po zadnjem podatku Statističnega urada Republike Slovenije, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, glede na dan izplačila regresa).

Davčni organ odločbe o vračilu izda najpozneje do 30. junija 2019, vračilo preveč plačanih zneskov pa bo izvedeno na transakcijske račune delojemalcev in delodajalca v roku 30 dni od vročitve odločbe. Vračilo ne bo izvedeno v primeru, če skupni znesek preveč plačane obveznosti po tej odločbi ne presega 10 eurov (ta znesek se vrne le na podlagi zahteve zavezanca, če te zahteve ni, pa se preveč plačani davek šteje v naslednja plačila ali v plačila druge vrste davka).

1571.4

regres

Komentiraj odgovor Avtor: xxx | 10:04 - 10.05.19

Hvala za odgovor. Kdaj je "zadnji" rok za izplačilo drugega dela, sedaj neobdavčenega regresa? 30.6. oz. ali je lahko tudi novembra?   

1571.4.1

regres

Komentiraj odgovor Avtor: xxx | 11:53 - 10.05.19

Vidim, da o tem že teče debata pod "Izplačilo regresa v več delih". Res ne vem, kaj bi naredili, da bi bilo najbolj prav.

Komentiraj temo Zapri vse odgovore
Upokojensko delo po ZUTD-A/B
Izračunaj svoj dohodek - obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev.
Davkoplacevalci.com
Zanesljive davčne rešitve
Ravnovesje znanja in izkušenj - pravi partner za vse davčne izzive.
Bilans.si
040 družbeniki
Izračunaj neto dohodka in dajatev pri družbeniku poslovodji.
KRPAN RAČUNA NA PRSTE

Tukaj je prostor za vaš oglas.
Oglaševanje - tekstovni oglasiPošlji povezavo članka.
regres | Prispevki ostalih področij | 15:00 - 08.05.19