Naslov teme: PFA RTV

741
št. ogledov
4
št. odgovorov
2847
zap. št. teme
11:03 - 09.10.18 | DDV
Avtor: Začetnik
Zapri vse odgovore
2847

Pozdravljeni,

prejeli smo račun od RTV Slovenije. Gre račun v knjigo prejetih računov? V katero polje gre v DDV-O obrazec?

Lep pozdrav


Tematska rubrika: DDV - davek na dodano vrednost
2847.1

PFA RTV

Avtor: garaf | 12:51 - 09.10.18

Gre in sicer pod oproščeni promet pod zaporedno 33 !

2847.2

PFA RTV

Avtor: Neža | 06:50 - 10.10.18

To je neobdavčen promet in ne gre v knjigo DDV 

2847.2.1

PFA RTV

Avtor: ANČA | 11:20 - 10.10.18

Ni neobdavčen, temveč oproščen promet.

2847.3

PFA RTV

Avtor: UUp | 07:15 - 10.10.18

42. člen (oproščene dejavnosti v javnem interesu) (neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Plačila DDV so oproščeni:

1.     bolnišnična in izvenbolnišnična zdravstvena oskrba in z njo neposredno povezane dejavnosti, ki jih kot javno službo opravljajo javni zdravstveni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije;

2.     zdravstvena oskrba, ki jo zdravstveni delavci opravljajo v okviru samostojne zdravstvene dejavnosti;

3.     oskrba s krvjo in krvnimi pripravki, materinim mlekom ter človeškimi organi za presajanje;

4.     storitve zobnih tehnikov in zobna protetika, ki jo izdela zobni tehnik oziroma zobozdravnik;

5.     storitve, ki jih za svoje člane opravljajo neodvisne skupine oseb, katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV ali so neobdavčljive, in so neposredno namenjene za opravljanje njihove dejavnosti, če te skupine od svojih članov zahtevajo le plačilo njihovega deleža skupnih stroškov in ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;

6.     socialno varstvene storitve, vključno s storitvami domov za starejše, in dobava blaga, ki je z njimi neposredno povezana, ki jih kot javno službo opravljajo javni socialno varstveni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije ali, ki jih opravljajo druge nepridobitne organizacije, ki se po predpisih štejejo za dobrodelne, invalidske organizacije ali organizacije za samopomoč;

7.     storitve varstva otrok in mladostnikov ter dobava blaga in storitev, ki je z njimi neposredno povezana, ki jih kot javno službo opravljajo javni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije ali druge organizacije, ki se po predpisih štejejo za dobrodelne organizacije;

8.     predšolska vzgoja, šolsko izobraževanje, poklicno usposabljanje in prekvalifikacije, vključno z dobavami blaga in storitev, ki so neposredno povezane z vzgojo in izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem oziroma prekvalifikacijami, ki jih v skladu s predpisi opravljajo javni zavodi ali druge organizacije, pod pogoji, predpisanimi za opravljanje teh storitev, če ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;

9.     zasebno poučevanje, ki ga opravljajo osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za učitelja v javni šoli, in se nanaša na šolsko izobraževanje;

10.  zagotavljanje osebja s strani verskih skupnosti ali filozofskih združenj za namene iz 1., 6., 7. in 8. točke tega člena , z namenom zadovoljevanja duhovnih potreb;

11.  storitve, ki jih svojim članom kot povračilo za članarino, določeno v skladu z njihovimi pravili, opravijo nepridobitne organizacije s cilji politične, sindikalne, verske, rodoljubne, filozofske, humanitarne ali državljanske narave, in dobava blaga, ki je neposredno povezana s temi storitvami, če ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;

12.  storitve, neposredno povezane s športom ali športno vzgojo, ki jih nepridobitne organizacije nudijo osebam, ki se ukvarjajo s športom ali se udeležujejo športne vzgoje;

13.  kulturne storitve in z njimi neposredno povezano blago, ki jih opravljajo javni zavodi in druge, od države priznane kulturne institucije;

14.  dobava blaga in storitev s strani organizacij, katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV v skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točko tega odstavka, v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, ki jih te organizacije organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist, in ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;

15.  reševalni prevozi bolnih ali poškodovanih oseb v, za te namene, posebej prirejenih vozilih in plovilih, ki jih upravljajo pooblaščene osebe;

16.  prispevek za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti po zakonu, ki ureja RTV Slovenije;

17.  izvajanje univerzalne poštne storitve, v celoti ali delno, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja poštne storitve, ter dobava blaga, ki je z njo neposredno povezana. Oprostitev se ne nanaša na storitve in z njimi neposredno povezane dobave blaga, ki jih izvajalci univerzalne poštne storitve opravijo v skladu s pogoji, o katerih je bilo z uporabniki teh storitev posebej dogovorjeno.

(2) Dobava blaga in storitev ni oproščena plačila DDV v skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točko prvega odstavka tega člena , če:

-       ni nujna za transakcije, ki so oproščene plačila DDV oziroma je oproščene dejavnosti mogoče opravljati brez te dobave, ali

-       je osnovni namen dobave, da organizacija pridobi dodaten prihodek z opravljanjem transakcij, ki neposredno konkurirajo transakcijam davčnih zavezancev, ki obračunavajo DDV.

Zapri vse odgovore
Informativni izračun dohodnine - 2019
Izračunaj svojo dohodninsko obveznost - izračun dohodnine za 2018 in pretekla leta.
Izračun dohodnine 2012-2019
Davčne knjige v elektronski obliki!
Edina slovenska davčna knjižnica v elektronski obliki.
e-DELUX knjige
DDV kalkulator
Hiter, enostaven izračun Cene brez DDV ali Cene z DDV za poljubno stopnjo DDV.
Davkoplacevalci.com

Tukaj je prostor za vaš oglas.
Oglaševanje - tekstovni oglasiPošlji povezavo članka.
PFA RTV | DDV - davek na dodano vrednost | 11:03 - 09.10.18