Naslov teme: dodatek k računalniku

686
št. ogledov
2
št. odgovorov
2815
zap. št. teme
12:46 - 03.10.18 | Ostalo
Avtor: moni
Zapri vse odgovore
2815

Kupili smo računalnik in zraven še 2-letno dodatno zaščito, naključno škodo, vlomsko tatvino, rop... Lahko to skupaj knjižimo na 0400 ali zavarovanje posebej? AM je 50 %.


Tematska rubrika: Prispevki ostalih področij
2815.1

dodatek k računalniku

Avtor: sonce123 | 09:36 - 04.10.18

Vsi odvisni stroški se pripišejo k osnovnemu sredstvu. Torej tudi zavarovanje knjižite na 0400.

2815.1.1

dodatek k računalniku

Avtor: avar | 12:04 - 04.10.18

Iz SRS1.10.Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti.

Sestavljajo jo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve, stroški preizkušanja delovanja sredstva, ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. Med nevračljive nakupne dajatve se všteje tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Od nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski in drugi popusti. Nabavno vrednost sestavljajo tudi stroški izposojanja v zvezi s pridobitvijo opredmetenega osnovnega sredstva do njegove usposobitve za uporabo.

 

Zavarovanje ni omenjeno zgoraj in po mojem mnenju spada med storitve kto 415 (enako kot zavarovanje vozil, stavb,...).

 

 

Zapri vse odgovore
Informativni izračun dohodnine - 2019
Izračunaj svojo dohodninsko obveznost - izračun dohodnine za 2018 in pretekla leta.
Izračun dohodnine 2012-2019
040 družbeniki
Izračunaj neto dohodka in dajatev pri družbeniku poslovodji.
KRPAN RAČUNA NA PRSTE
Krpan računa na prste
Izračunaj svoj dohodek - Cesarju pa le kar je cesarjevega.
Davkoplacevalci.com

Tukaj je prostor za vaš oglas.
Oglaševanje - tekstovni oglasiPošlji povezavo članka.
dodatek k računalniku | Prispevki ostalih področij | 12:46 - 03.10.18