Naslov teme: dodatek k računalniku

591
št. ogledov
2
št. odgovorov
2815
zap. št. teme
12:46 - 03.10.18 | Ostalo
Avtor: moni
Komentiraj temo Zapri vse odgovore
2815

Kupili smo računalnik in zraven še 2-letno dodatno zaščito, naključno škodo, vlomsko tatvino, rop... Lahko to skupaj knjižimo na 0400 ali zavarovanje posebej? AM je 50 %.


Tematska rubrika: Prispevki ostalih področij
2815.1

dodatek k računalniku

Komentiraj odgovor Avtor: sonce123 | 09:36 - 04.10.18

Vsi odvisni stroški se pripišejo k osnovnemu sredstvu. Torej tudi zavarovanje knjižite na 0400.

2815.1.1

dodatek k računalniku

Komentiraj odgovor Avtor: avar | 12:04 - 04.10.18

Iz SRS1.10.Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti.

Sestavljajo jo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve, stroški preizkušanja delovanja sredstva, ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. Med nevračljive nakupne dajatve se všteje tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Od nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski in drugi popusti. Nabavno vrednost sestavljajo tudi stroški izposojanja v zvezi s pridobitvijo opredmetenega osnovnega sredstva do njegove usposobitve za uporabo.

 

Zavarovanje ni omenjeno zgoraj in po mojem mnenju spada med storitve kto 415 (enako kot zavarovanje vozil, stavb,...).

 

 

Komentiraj temo Zapri vse odgovore
Krpan računa na prste
Izračunaj svoj dohodek - Cesarju pa le kar je cesarjevega.
Davkoplacevalci.com
040 družbeniki
Izračunaj neto dohodka in dajatev pri družbeniku poslovodji.
KRPAN RAČUNA NA PRSTE
Upokojensko delo po ZUTD-A/B
Izračunaj svoj dohodek - obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev.
Davkoplacevalci.com

Tukaj je prostor za vaš oglas.
Oglaševanje - tekstovni oglasi



Pošlji povezavo članka.
dodatek k računalniku | Prispevki ostalih področij | 12:46 - 03.10.18