Naslov teme: fizična oseba bi proti plačilu posojala stroj?

652
št. ogledov
2
št. odgovorov
2644
zap. št. teme
20:00 - 12.09.18 | Ostalo
Avtor: davek
Zapri vse odgovore
2644

Kako je z obdavčitvijo zaslužka v gornjem primeru? Je potrebno registrirati dejavnost?


Tematska rubrika: Prispevki ostalih področij
2644.1

fizična oseba bi proti plačilu posojala stroj?

Avtor: B | 07:39 - 13.09.18

Ni potrebno. pogodba o nakupu stroja in zatem kompenzacija s terjatvijo.

2644.2

fizična oseba bi proti plačilu posojala stroj?

Avtor: Lili | 08:45 - 13.09.18

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v III. 5. poglavju ureja dohodek iz oddajanja premoženja v najem in dohodek iz prenosa premoženjske pravice. Določbe tega poglavja ne vplivajo na davčno obveznost zavezanca po III.3. poglavju, ki ureja Dohodek iz dejavnosti.

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem je opredeljen kot dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in premičnin v najem. Pri tem se za oddajanje premoženja šteje vsako oddajanje premoženja na podlagi pogodbe ali na drugi pravni podlagi, s katerim najemodajalec prepusti najemniku določeno premoženje v uporabo ali mu prepusti pravico do uporabe premoženja, najemnik pa mu je za to dolžan plačati najemnino ali drugo nadomestilo. Najbolj pogosti posli oddajanja premoženja v najem so: najem, zakup, podnajem in vzajemno oddajanje premoženja v najem.

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem se obdavčuje cedularno po 25 % proporcionalni davčni stopnji od davčne osnove in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine na letni ravni.

Davčna osnova je dosežen dohodek, ki se lahko v določenih primerih zniža za 10 % doseženega dohodka. Tako plačana dohodnina se šteje za dokončni davek.

 

Lp

Zapri vse odgovore
Informativni izračun dohodnine - 2019
Izračunaj svojo dohodninsko obveznost - izračun dohodnine za 2018 in pretekla leta.
Izračun dohodnine 2012-2019
Študentsko delo do in od 01.02.2015 naprej
Izračunaj svoj dohodek - obračun študentskega dela.
Davkoplacevalci.com
Upokojensko delo po ZUTD-A/B
Izračunaj svoj dohodek - obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev.
Davkoplacevalci.com

Tukaj je prostor za vaš oglas.
Oglaševanje - tekstovni oglasiPošlji povezavo članka.
fizična oseba bi proti plačilu posojala stroj? | Prispevki ostalih področij | 20:00 - 12.09.18