Naslov teme: fizična oseba bi proti plačilu posojala stroj?

595
št. ogledov
2
št. odgovorov
2644
zap. št. teme
20:00 - 12.09.18 | Ostalo
Avtor: davek
Zapri vse odgovore
2644

Kako je z obdavčitvijo zaslužka v gornjem primeru? Je potrebno registrirati dejavnost?


Tematska rubrika: Prispevki ostalih področij
2644.1

fizična oseba bi proti plačilu posojala stroj?

Avtor: B | 07:39 - 13.09.18

Ni potrebno. pogodba o nakupu stroja in zatem kompenzacija s terjatvijo.

2644.2

fizična oseba bi proti plačilu posojala stroj?

Avtor: Lili | 08:45 - 13.09.18

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v III. 5. poglavju ureja dohodek iz oddajanja premoženja v najem in dohodek iz prenosa premoženjske pravice. Določbe tega poglavja ne vplivajo na davčno obveznost zavezanca po III.3. poglavju, ki ureja Dohodek iz dejavnosti.

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem je opredeljen kot dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in premičnin v najem. Pri tem se za oddajanje premoženja šteje vsako oddajanje premoženja na podlagi pogodbe ali na drugi pravni podlagi, s katerim najemodajalec prepusti najemniku določeno premoženje v uporabo ali mu prepusti pravico do uporabe premoženja, najemnik pa mu je za to dolžan plačati najemnino ali drugo nadomestilo. Najbolj pogosti posli oddajanja premoženja v najem so: najem, zakup, podnajem in vzajemno oddajanje premoženja v najem.

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem se obdavčuje cedularno po 25 % proporcionalni davčni stopnji od davčne osnove in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine na letni ravni.

Davčna osnova je dosežen dohodek, ki se lahko v določenih primerih zniža za 10 % doseženega dohodka. Tako plačana dohodnina se šteje za dokončni davek.

 

Lp

Zapri vse odgovore
040 družbeniki
Izračunaj neto dohodka in dajatev pri družbeniku poslovodji.
KRPAN RAČUNA NA PRSTE
Upokojensko delo po ZUTD-A/B
Izračunaj svoj dohodek - obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev.
Davkoplacevalci.com
Davčne knjige v elektronski obliki!
Edina slovenska davčna knjižnica v elektronski obliki.
e-DELUX knjige

Tukaj je prostor za vaš oglas.
Oglaševanje - tekstovni oglasiPošlji povezavo članka.
fizična oseba bi proti plačilu posojala stroj? | Prispevki ostalih področij | 20:00 - 12.09.18