Naslov teme: Nadzor nad prikritim zaposlovanjem med IT-jevci

776
št. ogledov
3
št. odgovorov
2347
zap. št. teme
09:10 - 02.08.18 | Dohodnina
Avtor: Nul
Zapri vse odgovore
2347

Če se ta izplačila tretirajo kot bruto dohodki, pomeni, da bi tudi s.p. ki prejme to plačilo za svoje delo, bil bremenjen za prispevke iz bruta? (pa saj s.p. obračunava in plačuje prispevke!?)

Ali bi se mogoče to plačilo prispevkov naložilo naročniku del in bi ta potem terjal od s.p.-ja prispevke iz bruto dohodka?

Ali se mogoče prejet dohodek s.p.-ja smatra kot neto plača? (Sicer to v tem obvestilu ni tako zapisano)

Kdo ve kakšna je praksa inšpektorjev pri teh zadevah...

Hvala in lp


Tematska rubrika: DOH - dohodnina
2347.1

Nadzor nad prikritim zaposlovanjem med IT-jevci

Avtor: Matjaž K | 17:37 - 02.08.18

"Ali bi se mogoče to plačilo prispevkov naložilo naročniku del in bi ta potem terjal od s.p.-ja prispevke iz bruto dohodka?"

Ne mogoče, zagotovo bi neobračunani in s tem neplačani prispevki bremenili naročnika del-izplačevalca dohodka. Praksa pa je neusmeiljena in boleča.

ZDavP-2

59. člen

(obveznost plačnika davka)

    (1) Plačnik davka je dolžan za davčnega zavezanca izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj od dohodkov, od katerih se v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj. Šteje se, da je plačnik davka, ki je odtegnil davčni odtegljaj, davčni odtegljaj odtegnil v breme dohodka davčnega zavezanca.

    (2) Za odtegnjen davčni odtegljaj se zmanjša znesek davka, ki ga je davčni zavezanec dolžan plačati, če je tako določeno z zakonom o obdavčenju ali s tem zakonom.

    (3) Če davčni organ ugotovi, da je plačnik davka davčni odtegljaj odtegnil od dohodka davčnega zavezanca, vendar ga ni plačal, ali ga ni plačal v celoti, se davčni odtegljaj s pripadajočimi dajatvami izterja od plačnika davka.

    (4) Če davčni organ ugotovi, da plačnik davka davčnega odtegljaja ni odtegnil in plačal, ali ga ni odtegnil in plačal pravilno, davčni odtegljaj v delu, ki ni bil odtegnjen, s pripadajočimi dajatvami, bremeni plačnika davka. Plačnik davka ima pravico ta znesek izterjati od davčnega zavezanca, ki mu je bil izplačan dohodek, od katerega davčni odtegljaj ni bil odtegnjen.

2347.2

Nadzor nad prikritim zaposlovanjem med IT-jevci

Avtor: Nul | 08:13 - 03.08.18

Obup :(

2347.3

Nadzor nad prikritim zaposlovanjem med IT-jevci

Avtor: Ursa | 08:17 - 03.08.18

Različna je praksa. Nekateri inšpektoriji obrutijo nakazila, nekateri ne. Prispevke in akontacijo dohodnine morajo potem plačati delodajalci. Vam odprejo dohodnino za nazaj in jo poračunajo, s tem da je ponavadi treba dati ugovor, ker pozabijo da se s to prekategorizacijo spremeni tudi davčni obračun s.p.-ja.

Zapri vse odgovore
Zanesljive davčne rešitve
Ravnovesje znanja in izkušenj - pravi partner za vse davčne izzive.
Bilans.si
Davčne knjige v elektronski obliki!
Edina slovenska davčna knjižnica v elektronski obliki.
e-DELUX knjige
DDV kalkulator
Hiter, enostaven izračun Cene brez DDV ali Cene z DDV za poljubno stopnjo DDV.
Davkoplacevalci.com

Tukaj je prostor za vaš oglas.
Oglaševanje - tekstovni oglasiPošlji povezavo članka.
Nadzor nad prikritim zaposlovanjem med IT-jevci | DOH - dohodnina | 09:10 - 02.08.18