Naslov teme: odvisni stroški nabave

579
št. ogledov
3
št. odgovorov
1531
zap. št. teme
12:45 - 15.04.18 | Ostalo
Avtor: stroški
Zapri vse odgovore
1531

Ali lahko odvisne stroške nabave zaloge blaga vodim posebej (ločeno od zaloge blaga)? Pri dobavi nekaterih vrst blaga mi dobavitelj na računu prikaže tudi stroške dostave in manipulacije. Ali lahko to vrsto stroška knjižim direktno v stroške in jih ne vključujem k zalogi blaga (saj ne ve, kako bi potem realno prikazoval vrednost zaloge posameznega artikla)? Ali sem v kakšnem prekršku, če dam direktno v stroške transporta npr.???


Tematska rubrika: Prispevki ostalih področij
1531.1

odvisni stroški nabave

Avtor: Maleficent | 14:10 - 15.04.18

Odgovore lahko sami najdete v SRS (2016) - SRS 4, recimo v ...

4.11. Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Med nevračljive nakupne dajatve se všteva tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste.


Kaj navedeno pomeni: SRS 4.11 ne daje možnosti, da bi neposredne stroške nabave peljali mimo nabavne cene . Kadar/Ker zaloga brez prevoza ne more priti do vas, je torej tak prevoz neposreden strošek nabave in mora zato biti vključen v nabavno ceno.

1531.2

odvisni stroški nabave

Avtor: stroški | 16:06 - 15.04.18

na kakšen način jo potem najbolj realno priključim posameznim izdelkom v zalogi? Glede na procent vrednosti zaloge?

1531.2.1

odvisni stroški nabave

Avtor: IO | 16:20 - 15.04.18

Enostavno ob nabavi napravite nabavno kalkulacijo in boste vedeli koliko stroškov pripišete na enoto izdelka. Niste edini, ki želite peljati nekatere odvisne stroške neposredno preko stroškovnih kontov. Upoštevati morate standar SRS 4 in tudi davčno zakonodajo.  Če boste razumeli da lahko odvisne stroške peljete le preko nabavne vrednosti nabavljenega blaga ali materiala ob prodaji preko odhodkov potem vam bo jasno, da takšni stroški, če jih boste knjižili kot stroške ne bodo v celoti davčno priznani. Na kontih si lahko analitično uredite spremljanje odvisnih stroškov nabave a je to smiselno le v kolikor vam programska rešitev omogoča, da vrednostno ugotovite podatek o vrednosti prodanega blaga in podatek o vrednosti odvisnih stroškov tega prodanega blaga v obračunskem obdobju.

Zapri vse odgovore
Upokojensko delo po ZUTD-A/B
Izračunaj svoj dohodek - obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev.
Davkoplacevalci.com
DDV kalkulator
Hiter, enostaven izračun Cene brez DDV ali Cene z DDV za poljubno stopnjo DDV.
Davkoplacevalci.com
Študentsko delo do in od 01.02.2015 naprej
Izračunaj svoj dohodek - obračun študentskega dela.
Davkoplacevalci.com

Tukaj je prostor za vaš oglas.
Oglaševanje - tekstovni oglasiPošlji povezavo članka.
odvisni stroški nabave | Prispevki ostalih področij | 12:45 - 15.04.18